Veste uriașă primită de milioane de pensionari. Cei de la Casa de Pensii au făcut anunțul mult așteptat. Se începe o nouă etapă de recalculare a anumitor categorii de venituri de care beneficiază pensionarii.

Se recalculează pensiile

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.108/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înţelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

„Sunt avute în vedere următoarele activităţi din industria de armament: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare”, anunță cei de la CNPP.

Mai mult, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de muncă de mai sus şi care, conform legislaţiei anterioare, au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.

Beneficiile acestor dispoziţii:

Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puţin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate;

Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.

S-a aflat și cinee poate beneficia de dispoziţiile acestui act normativ

Persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuţie şi care au desfăşurat activităţile menţionate mai sus;

Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfăşurat activităţile enunţate mai sus, valorificate în condiţii speciale potrivit declaraţiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă) şi care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie în baza OUG nr. 108/2020.

Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării;

Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiţii speciale persoana interesată trebuie să depună adeverinţa eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deţinătorul legal al arhivelor acestuia