Principalele modificări aduse Codului Rutier se referă la circulaţia pe drumurile publice cu automobile care prezintă probleme la sistemul de frânare, cel de iluminare, avertizare sonoră sau mecanismul de direcție. 

Printre modificări se numără: 

Constituie contravenţii şi se sancţonează cu amendă prevazută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

La articolul 101 alineatul (1), punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc.” Clasa a III-a înseamnă de la 6 la 8 puncte-amendă. Punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim, adică 145 lei.

La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul cuprins: „(5) Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii: a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz; b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat. (6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin.(5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni.”

De asemenea, la data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor a căror inspecții tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.