Proiectul pentru bugetul asigurărilor sociale, lansat în dezbatere de către Guvern, prevede o creştere, începând cu anul următor, a ajutorului de deces. Ultima creştere semnificativă a ajutorului de deces a avut loc în 2018. Ajutorul de deces se acordă în situaţia morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora.

Nou lege prevede următoarele valori pentru ajutorul de deces:

  • 2715 lei, unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului (o creştere cu 133 de lei faţă de momentul actual)
  • 5429 de lei, asiguratului sau pensionarului (o creştere cu 266 de lei)

Ultimul an în care s-au înregistrat creşteri semnificative ale ajutorului de deces a fost 2018, când statul a decis să acorde 2081 de lei pentru decesul unui membru de familie (o creştere cu peste 500 de lei faţă de 2017), respectiv 4162 de lei pentru decesul asiguraţilor (o creştere cu peste 1000 de lei faţă de 2017).

Reguli pentru acordarea ajutorului de deces

Regulamentul Casei Naţionale de Pensii precizează că ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului şi trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile cauzate de deces. În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Ce acte sunt necesare

Pentru obţinerea ajutorului de deces, sunt necesare următoarele acte:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).