Sprijinul financiar este asigurat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) după cum urmează: 2.372.804 euro pentru sectorul de creștere a porcilor, pentru un număr de 241 cereri și 2.386.823 capete eligibile la plată și 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui și produselor lactate pentru un număr de 17.014 cereri depuse.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată ajutorul pentru depozitare privată carne de porc, acordat conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2334 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acest ajutor au fost depuse un număr de 2 cereri de sprijin pentru depozitarea pentru 90 de zile a unei cantități totale de 1.000 tone carne de porc, cereri de sprijin în valoare totală de 309.500 euro respectiv 1.403.644 lei care au fost autorizate la plată.