Cât va fi pensia privată la Pilonul II? Simulări de calcul. Informația pe care trebuie să o știe românii

Astfel, la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuțiile virate în perioada activă, scrie project-e.ro

Totuși, evoluția cifrelor din ultimii 13 ani arată un randament mediu anual de 8,3%. Simultan, inflația medie a fost doar de 3,1%. Chiar și așa, valorea pensiei din Pilonul II la finalul perioadei de cotizație nu este o certitudine, deoarece evoluția salariului nu este cunoscută. Astfel, nu se știe nici cât vor cotiza oamenii, dar nici randamentul.

Simulări pentru pensia privată de la Pilonul II

Sursa menționată a luat în considerare următoarele ipoteze:

  • o perioadă de cotizație de 40 ani (intervalul 2008-2047);
  • salariul mediu brut din intervalul 2008 – 2021 (pentru următorii ani este estimată o creștere medie anuala a salariului mediu brut de 3%);
  • randamentul mediu anual luat în calcul este conform datelor istorice (estimarea este de 5% pe an, semnificativ sub nivelul real din primii 13 ani de 8,3%);
  • pentru contribuția lunara către Pilonul II a fost luat în calcul nivelul actual de 3,75%.

În cazul în care este luat în considerare faptul că această sumă este primită în tranșe lunare timp de 15 ani de longevitate medie după vârsta de pensionare, fără continuarea investirii sumelor respective, este obținută suma medie lunară de 1.705 lei, cifră care ar trebui să reprezinte aproape 20% din ultimul salariu mediu net. Suma este impresionantă, scrie sursa menționată, ținând cont că este vorba de o contribuție de doar 3,75% din CAS-ul lunar de 25%. Diferența de 21,25% se duce la Pilonul I, de aproape 6 ori mai mult decât la Pilonul II.

Eventualitatea în care randamentul anual creste cu 1pp până la 6% iar contribuția lunara către Pilonul II creste la 5%

Mai mult, se estimează că pensia publică din Pilonul I va înlocui doar 35% din ultimul salariu din perioada de activitate, din cauza evoluției demografice dezastruoase. Un lucru și mai problematic este că, în cazul unui deces prematur, toate drepturile acumulate în Pilonul I se pierd. Nu sunt moștenite, decât prea puțin și în anumite cazuri excepționale la pensia de urmaș.

Deoarece aceste ipoteze sunt destul de pesimiste, a fost analizată și eventualitatea în care randamentul anual creste cu 1pp pana la 6% iar contribuția lunara către Pilonul II creste la 5%.

Conform formulei de calcul utilizată mai sus, pensia din Pilonul II crește la o medie lunară de 2.500 lei, cu aproape 50% mai mult decât calculele precedente. Potrivit sursei menționată, acest lucru ar rezulta într-un trai decent pentru pensionari, care nu mai sunt dependenți și nu mai pot fi atât de ușor de manipulat.

Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost de 87,06 miliarde lei la finalul lunii septembrie a anului 2021, în creștere cu aproximativ 25% comparativ cu aceeași dată a anului 2020.

Numărul participanților înregistrați în sistemul Pilonului II a fost de 7,73 milioane persoane, față de 7,58 milioane persoane înregistrate în luna septembrie a anului 2020.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate la 30 septembrie 2021, a fost de 204 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2020 valoarea acesteia a fost de 192 lei/participant.

În perioada ianuarie – septembrie 2021, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 7,28 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 9% față de aceeași perioadă din anul 2020.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 5,94% în septembrie 2021, în luna decembrie 2020 valoarea acesteia fiind de 5,38%.

La finalul lunii septembrie 2021, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 11.265 lei, înregistrând o creștere de 14,2% comparativ cu decembrie 2020 și cu 2,6% față de trimestrul precedent.

De la începutul anului până la data de 30 septembrie 2021 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 208 milioane lei pentru 13.604 de participanți și beneficiari.

Distribuția valorii conturilor participanților arată o concentrare mare, 62% din active fiind deținute de doar 20% din participanți. Cel mai mare cont are o valoare de 1.469.858 lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, peste 20% din participanți dețin active sub valoarea de 1.000 lei.