Părinții din România trebuie să știe faptul că reînscrierea la grădiniță începe de pe 16 mai, iar înscrierea „nou veniților” începe de 30 mai.

Aceștia pot comunica prin apel telefonic, poștă electronică sau fax cu unitatea de învățământ datele necesare privind planificarea standard pentru depunerea dosarelor necesare înscrierii copiilor lor la grădiniță.

După ce s-a finalizat etapa de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va realiza în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă (grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică) cu respectarea prevederilor legale actuale, scrie într-o notă informativă a Ministerului Educaţiei transmisă Inspectoratelor Școlare Judeţene.

Începe înscrierea oficială a copiilor români la grădiniță

Dacă într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare presupun:

  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii I un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă;
  • existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Repartizarea copiilor români se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate, astfel că:

  • la început se repartizează copiii care îndeplinesc 3 (trei) dintre criteriile menţionate anterior;
  • apoi se repartizează copiii care îndeplinesc 2 (două) dintre criteriile menționate anterior;
  • spre final, se reparizează copiii care îndeplinesc doar o criterie menționată anterior;

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau grupe de preşcolari, fiind aprobate oficial de consiliul său de administraţie şi avizate de către Consilierul Juridic al Inspectoratului Școlar Judeţean/al Municipiului Bucureşti până pe 27 mai 2022.

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menţionate anterior.

Amintim faptul că, anterior, Ministerul Educației a anunțat că a început perioada de înscriere a copiilor pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2022 – 2023. Părinții trebuie să știe că înscrierea este obligatorie pentru copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022.

A început înscrierea oficială a copiilor români în clasa pregătitoare

Luni, 11 aprilie, începe perioada de înscriere a copiilor pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2022 – 2023. Astfel, până în data de 10 mai, părinții pot completa cererea-tip online sau la unitatea de învățământ solicitată.

Ministerul Educației a pus la dispoziție și o pagină web dedicată pentru înscrieri. Aceasta poate fi accesată AICI.

Potrivit ministerului, „clasa pregătitoare este o perioadă de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice.

Din punct de vedere socio-emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.”

Copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

În ceea ce privește părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, aceștia pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Listele finale vor fi afișate pe 10 iunie

Ministerul Educației precizează că, toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

De asemenea, la sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică și la organizarea programului școlar.

Ulterior, din data de 11 mai se vor desfășura etapele de înscriere propriu-zisă, adică de procesare a cererilor-tip și de repartizare a copiilor la școala de circumscripție, pentru ca, din data de 10 iunie, fiecare unitate de învățământ să poată afișa listele finale pentru clasa pregătitoare.