Trebuie menționat că propunerea legislativă vizează interzicerea colectării fondului clasei şi al şcolii.

„La iniţiativa Consiliului Naţional al Elevilor, a fost depusă o iniţiativă legislativă care interzice în mod explicit colectarea fondului clasei şi fondului şcolii în unităţile de învăţământ. Cei care fac acest lucru vor putea fi sancţionaţi cu până la 2.000 de lei. Consiliul Naţional al Elevilor a început lupta împotriva corupţiei şcolare, iar acesta e doar primul demers pe care îl vom realiza în acest scop”, a declarat preşedintele CNE, Rareş Voicu.

Lupta împotriva corupţiei şcolare

Potrivit proiectului, „în unităţile de învăţământ de stat şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale este interzisă pretinderea, oferirea sau strângerea de sume de bani destinare fondului şcolii sau fondului clasei de către elevi, conducerea şcolii, personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic”.

Consiliul Naţional al Elevilor solicită Parlamentului adoptarea iniţiativei legislative în cel mai scurt timp, susţinând că fenomenul de colectare a fondului clasei şi şcolii reprezintă „o modalitate prin care este sprijinită corupţia în unităţile de învăţământ”.

De asemenea, elevii susțin că „educaţia ar trebui să fie gratuită”, conform art. 32, alin. (4) din Constituţia României.

„Educaţia ar trebui să fie gratuită, conform art. 32, alin. (4) din Constituţia României, însă, din păcate, în cele mai multe dintre unităţile de învăţământ, formele de sprijin financiar din partea actorilor implicaţi în procesul educaţional reprezintă o normalitate. Astfel, fie că este vorba despre cumpărarea materialelor necesare desfăşurării orelor de curs, fie că vorbim despre renovarea sălii de clasă sau de sprijinul pentru plata serviciilor de pază, părinţii sunt cei care investesc sume considerabile de bani”, susţin elevii.