Cele mai mari salarii nete se înregistrau în noiembrie în intermedieri financiare (3.705 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (857lei).

În termeni anuali, creşterea câştigului salarial mediu nominal net a fost de 8,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 104,7%, a comunicat Statistica.

Noiembrie 2011 comparativ cu octombrie 2011

Potrivit statisticii, câştigurile salariile au crescut în noiembrie în majoritatea activităţilor din sectorul economic. De asemenea, câştigurile din noiembrie s-au majorat comparativ cu luna precedentă, datorită porducţiei sau încasărilor mai mari.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în: alte activităţi extractive (+29,2%) și fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optic (între 10,0% şi 12,0%).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum în: industria metalurgică (minus de 6,3%), fabricarea produselor din tutun (-4,2%) şi transporturi pe apă, hoteluri şi restaurante, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (scăderi cuprinse între 1% şi 2%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie, în special în învăţământ (4%), ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice. De asemenea, au crescut câştigurile salariale ale lucrătorilor din sănătate şi asistenţă socială (1,2%), datorită plăţii drepturilor salariale restante cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente, precum şi a disponibilizării personalului care realiza câştiguri salariale mici.

Salariile din administraţie publică au crescut şi ele în noiembrie, cu 1%, ca urmare a acordării de sume restante pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă.

Cum au evoluat salariile bugetarilor în criză

Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/20104) câştigul salarial mediu net din luna noiembrie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 20,3% în sănătate şi asistenţă socială, cu 16,3% în învăţământ, respectiv cu 11,6% în administraţia publică.

Faţă de luna octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorării cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010) câştigul salarial mediu net din luna noiembrie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 18,2% în sănătate şi asistenţă socială, cu 18,0% în administraţia publică, respectiv cu 13,3% în învăţământ.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2011 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 101,9%.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.