Cel mai mare producător român de energie electrică ieftină, Hidroelectrica are 3.315 angajaţi, iar venitul mediu brut este de 5.813 lei pe lună, incluzând sporurile şi alte beneficii.

Pe categorii de angajaţi, salariul mediu de încadrare diferă. Electricienii de exemplu, au un salariul mediu de bază brut de 2.282 de lei, fără sporuri (aproape 35% din salariaţi), maşiniştii primesc 2.157 de lei brut (24% din salariaţi), şefii de birou primesc, în medie, între 4.550 de lei brut şi 5.667 de lei (2,4% din angajaţi), managerii de departament primesc un salariu mediu de bază brut de 10.377 lei (aproximativ 0,6% din salariați).

La aceste salarii se adaugă o sumedenie de sporuri, precum: cel de weekend (100% din salariul de bază), spor de sărbători legale (200% din salariul de bază), spor pentru ore suplimentare (între 10% şi 25%), spor pentru exercitarea unei funcţii de conducere (între 10% şi 50%), spor pentru exercitarea atribuţiilor aferente unei alte meserii sau funcţii suplimentare: (50% din salariul de bază), spor pentru vechimea în muncă (între 5% şi 99%). În plus, toţi angajaţii Hidroelectrica primesc lunar echivalentul în bani a 330 de kWh de energie electrică, adică circa 160 de lei.

Compania de distribuţie şi furnizare a electricităţii Electrica avea, la sfârşitul lui 2016, circa 10.000 de salariaţi, pentru care a cheltuit 654 milioane de lei, adică o medie de 6.500 de lei de om, potrivit raportului pe anul trecut remis Bursei. Cheltuielile cu salariile reprezintă 12% din cheltuielile totale ale Electrica. Alte informaţii privind salariile angajaţilor nu sunt oferite în raport.

La solicitarea noastră privind grila salarială Electrica, reprezentanţii companiei au precizat că informațiile solicitate „nu fac obiectul unor obligații de comunicare, cu atât mai mult cu cât compania activează într-un mediu de business concurențial. Mai mult, în contractele individuale de muncă există clauze de confidențialitate, care reprezintă bună practică în industrie“. 

Salariile „grase“ sunt confidenţiale

Complexul Energetic Oltenia, la fel, nu doreşte să comunice grila salarială. De data aceasta, compania nefiind listată, nici nu există un raport de unde se pot extrage informaţiile dorite. „Contractul Colectiv de Muncă al CE Oltenia nu este un document public.

 

Conform obligaţiilor de transparenţă şi raportare, drepturile salariale ale funcţionarilor publici sunt încadrate în categoria informaţiilor publice. Angajaţii CE Oltenia nu fac parte din categoria funcţionarilor publici“, se arată în răspunsul trimis Capital. CEO are 14.000 de salariaţi, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din economie.

Nuclearelectrica, compania care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, are unii dintre cei mai bine plătiţi angajaţi din România. La 2.000 de salariaţi, are cheltuieli bugetate cu personalul de 324 milioane de lei pentru 2017, adică o medie de 16.000 de lei brut pe salariat, în creştere cu 7,2% faţă de 2016. Aici intră cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere și control, comisii şi comitete şi cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale. Strict cheltuielile salariale ating 222 de milioane de lei, adică o medie de 11.000 de lei de salariat.

Citiți și:

Salariile şi sporurile bugetarilor «de lux» din energie. Episodul 1: Gazul