Guvernul va majora bugetul destinat salariilor profesorilor aferent trimestrului I pentru a asigura plata drepturilor salariale tuturor cadrelor didactice.

Întrucât o parte dintre profesori nu a primit salariile majorate cu 17%, Guvernul va majora fondul de salarii aferent primului trimestru. În acest fel, cadrele didactice vor primi salariile legale, iar sumele necesare vor fi asigurate din bugetul programat iniţial pentru trimestrele II, III şi IV, a spus secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Gheorghe Gherghina.

El a amintit că bugetul pe 2010 include drepturi salariale cu majorare de 17%, acordată în noiembrie 2008, dar nu şi diferenţa de 33% abrogată de Guvern, dar acordată de anumite instanţe judecătoreşti.

Unii profesori au luat mai mult şi alţii au rămas cu prea puţin

Unele cadre didactice au câştigat totuşi în instanţă majorări salariale de 50%, incluzând şi diferenţa de 33% abrogată de Guvern, şi au fost remunerate ca atare, ceea ce a determinat scăderea fondului de salarii la nivelul altor unităţi şcolare.
“Nu mi se pare correct ca unele cadre didactice să ia mai mult cu 33%, iar altele să nu ia nici majorarea de 17%”, a spus Gherghina.

În aceste condiţii, Guvernul va transfera din trimestrele II, III şi IV către fondul de salarii aferent primului trimestru sume prin care toţi profesorii să primească salarii majorate cu 17%, conform legii în vigoare, şi va reglementa printr-un alt act normativ problema diferenţei de 33%, câştigată în instanţă de unele cadre didactice.

Ministerele Finanţelor şi Educaţiei au fost mandatate să inventarieze şcolile care nu au putut acorda majorarea salarială de 17%, a arătat secretarul de stat. Marţi, Guvernul trebuie să prezinte confederaţiilor sindicale un proiect de act normativ prin care sistemul de salarizare în sectorul bugetar să fie aplicat unitar pentru toate categoriile de personal.

“Guvernul va discuta cu partenerii sociali şi va propune un proiect de act normativ care să stabilească un sistem unitar”, a mai arătat Gherghina.