Astfel, la expirarea termenului, românii vor avea posibilitatea să obțină mult mai ușor un buletin. Potrivit propunerii, persoana în cauză se poate prezenta doar cu actul de identitate vechi. 

Nu va mai fi nevoie de dosarul cu documentele care se cer în prezent, acestea fiind deja înegistrate.

Este vorba despre Lege pentru modificarea OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

“Art. 15

(1)    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conține datele cu caracter personal ale solicitantului și informațiile stabilite de lege pentru constituirea și actualizarea R.N.E.P.

(2)    Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință.

(3)    Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoțite numai de actul de identitate anterior, cu excepția situației în care:

a)      Au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie și prenumele, adresa de domiciliu și, după caz, adresa de reședință, data de naștere, statutul civil și cetățenia română, când se prezintă și documentele care atestă aceste modificări.

b)      Solicitantul este titular al unei cărți de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).

c)       Actul de identitate a fost pierdut, furat, distrus sau deteriorat, când solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității.

 

(4)    În situația prevăzută la alin. (3) lit. c) dacă solicitantul nu deține un astfel de document sau dacă se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției.

(5)    Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații  deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor”.

Pentru ca legea să fie modificată este nevoie de acordul ambelor camere.