Ce acte sunt necesare pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă, anticipată și anticipată parțială

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie
 • acte de vechime:
  – carnetul de muncă (original și copie);
  – adeverințe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;
  – adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
  – adeverință privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);
 • actele de stare civilă ale solicitantului:
  – BI/CI;
  – certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diplomă de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovadă încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la dată solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după dată de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovadă echivalarii de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • procura specială, pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viață sau au avut de suferit în urmă revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare pentru pensia de invaliditate

 • cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;
 • actele menționate la pensia pentru limita de vârstă;
 • decizia medicală asupra capacității de muncă (original);
 • adeverință din care să rezulte dată încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverință din care să rezulte dată încetării calității de asigurat (original);
 • documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz;

Acte necesare pentru pensia de urmaș

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaș;
 • actele menționate la pensia pentru limita de vârstă, pentru cazurile în care susțînătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
 • actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original și copie);
 • decizia medicală asupra capacității de muncă, în cazul urmașului invalid (original);
 • decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverință de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susțînătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boală profesională