Persoanele fizice au intrat iar în atenţia Fiscului. Motivul: plata TVA pentru veniturile care depăşesc 35.000 de euro pe an obţinute din activităţi independente, profesii liberale şi drepturi de autor.

Administraţiile fiscale din toată ţara transmit din ce în ce mai multe notificări persoanelor fizice care ar trebui să se înregistreze ca plătitoare de TVA şi să verse taxa la buget. Reprezentanţii Fiscului susţin că procedura este una normală în condiţiile în care există reglementări în vigoare încă din 2007, iar situaţia este discriminatorie pentru persoanele corecte. Recuperarea TVA de la persoanele fizice a ajuns una din principalele preocupări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), instituţie presată să adune cât mai mulţi bani pentru a acoperi găurile bugetare. În toamna anului trecut, ANAF a început  să caute persoanele fizice care au vândut imobile noi şi terenuri construibile fără să achite şi TVA la stat.

Angajaţii Fiscului au două moda­lităţi de a-i depista pe cei care nu se înregistrează şi nu plătesc TVA. Prima este calculul veniturilor din declaraţia fiscală anuală, iar cea de-a doua, inspecţia fiscală.

Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de TVA atât persoanele juridice, cât şi cele fizice care desfăşoară activităţi independente sau profesii liberale dacă au o cifră de afaceri anuală sau un venit brut anual, declarat sau realizat, mai mare de 35.000 de euro.

Cursul de schimb la care se calculează suma de 35.000 de euro este cel comunicat de Banca Naţională a României la data aderării. Prin urmare, plafonul de la care se calculează TVA este de 118.000 de lei pe an sau circa 28.500 de euro la cursul actual de 4,15 lei pentru un euro. Potrivit prevederilor fiscale, cei care depăşesc plafonul de scutire trebuie să declare acest lucru în maximum zece zile.

În cazul în care administraţia fiscală constată că o persoană a depăşit pragul de scutire, are dreptul, conform legislaţiei în vigoare, să înregistreze din oficiu persoana respectivă.

Înregistrare automată

Folosindu-se de această prevedere, Fiscul trimite notificări prin care le acordă contribuabililor un răgaz pentru a-şi face calculele şi a se prezenta cu documente.

În cazul în care aceştia nu pot aduce acte prin care să justifice că au dreptul în continuare la scutirea de la plata TVA sau nu se prezintă deloc la Fisc, sunt înregistraţi din oficiu.

Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală sunt notificate după analiza declaraţiilor anuale de venit, formularul 200.

În categoria veniturilor din activităţi independente se înscriu şi cele obţinute din mai mult de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere într-un an, pentru că sunt tratate drept venituri de natură comercială.

Riscul penalităţilor

Înregistrarea este considerată valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care are loc înscrierea în scriptele ANAF.

În situaţia, destul de frecventă, în care o persoană fizică nu respectă obligaţia de a se înregistra ca plătitoare de TVA, fie din necunoaşterea legislaţiei, fie din alte motive, angajaţii Fiscului pot face înregistrarea din oficiu de la data de la care a fost depăşit plafonul de 118.000 de lei. Având în vedere că decizia poate apărea la ceva timp după ce persoana în cauză a pierdut dreptul la scutirea de la plată, sunt calculate şi penalităţi de întârziere la suma datorată statului. Aceste penalităţi sunt de 36,5% pe an.

În cazul în care o persoană se duce din proprie iniţiativă să se înregistreze pentru plata TVA, dar cu întârziere faţă de momentul în care a depăşit pragul de 118.000 lei, de asemenea, ea va fi nevoită să achite majorările de întârziere. În ambele situaţii, cei care nu se înregistrează de bună voie pierd dreptul de a deduce cheltuielile.

Potrivit ANAF, în prezent nu există o situaţie centralizată cu numărul de notificări emise de direcţiile de finanţe publice şi nici suma estimativă la care ar fi trebuit să se plătească TVA. În ultima jumătate de an, ANAF a luat în vizor persoanele fizice care ar trebui să plătească TVA. Mizând pe un potenţial de încasări bugetare de ordinul miliardelor de lei.

118.000 lei e venitul anual până la care se scuteşte plata TVA şi nu e obligatorie înregistrarea în scopuri de TVA

Activităţi independente ale persoanelor fizice

– Veniturile din fapte de comerţ, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii

– Venituri din profesii liberale, însemnând prestări de servicii în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici, contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi

– Venituri din drepturi de proprietate inte­lectuală