În acest sens, ANCOM a lansat joi în consultare publică un proiect de decizie privind identificarea, analiza şi reglementarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 25 septembrie 2015. 

"Pe baza criteriilor analizate şi a rezultatelor constatate (cota de piaţă sub 50%, în scădere continuă, diminuarea barierelor la intrarea pe piaţă, existenţa unei cereri minimale în scădere pe piaţa de gros, existenţa unei pieţe cu amănuntul concurenţiale, în absenţa unei reglementări la nivelul pieţei de gros corespunzătoare), ANCOM consideră că societatea Telekom Romania Communications S.A. nu mai deţine putere semnificativă de piaţă şi propune retragerea obligaţiilor impuse anterior acesteia", se arată în comunicatul ANCOM. 

Documentul este rezultatul unei noi runde de analize de piaţă derulate cu scopul de a evalua şi, eventual, intensifica nivelul de concurenţă pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, prin măsuri de reglementare impuse pe pieţele de gros. Acest demers de reanalizare periodică a pieţelor susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicaţiilor este unul dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea concurenţei creat de cadrul de reglementare european şi implementat de ANCOM. 

Obiectivul oricărei intervenţii de reglementare ex ante (inclusiv la nivel de gros) este acela de a genera beneficii pentru utilizatorii finali, prin asigurarea unor pieţe cu amănuntul concurenţiale în mod durabil. 

"Analiza precedentă, realizată în anul 2010 la nivelul pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, care cuprinde serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru, a arătat că Romtelecom S.A. (în prezent, Telekom Romania Communications S.A.) avea putere semnificativă pe această piaţă. Astfel, pentru a asigura şi stimula concurenţa pe segmentul serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, operatorul a primit în 2010 o serie de obligaţii specifice", se arată în comunicatul ANCOM. 

Operatorul de reglementare precizează că analiza actuală la nivelul pieţei cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe nu a evidenţiat existenţa unor probleme concurenţiale care să justifice menţinerea sau impunerea unor reglementări suplimentare, la nivelul pieţelor de gros sau a pieţelor cu amănuntul. Atât în prezent, cât şi în orizontul de timp al analizei, piaţa serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se menţine concurenţială, chiar şi în condiţiile în care utilizarea buclei locale, la nivelul pieţei de gros corespunzătoare, este aproape nesemnificativă. 

"Piaţa nu este stabilă, ci înregistrează o fluctuaţie a cotelor de piaţă în timp şi creşteri semnificative pentru fiecare dintre operatorii importanţi, România fiind caracterizată prin cel mai ridicat grad de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 750 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe în anul 2014. De asemenea, pe piaţă există un grad înalt de inovare şi diferenţiere a produselor evidenţiate printr-o gamă largă de produse, diverse viteze de transmisie, oferte variate de preţ, la un nivel competitiv. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puţin 30 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană", menţionează ANCOM. 

În acest context, trebuie menţionat că rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe relativ scăzută este cauzată de factori exogeni (precum gradul redus de penetrare a calculatoarelor personale, respectiv a terminalelor care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare informaţională, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural) şi nu de lipsa de concurenţă pe piaţă. 

"În urma acestei noi runde de analize de piaţă care demonstrează că Romtelecom S.A (în prezent, Telekom Romania Communications S.A.) nu mai deţine putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură, ANCOM propune ca obligaţiile de transparenţă, nediscriminare, acordare a accesului, precum şi de control al tarifelor şi de evidenţă contabilă separată, impuse societăţii Telekom Romania Communications S.A. în ceea ce priveşte serviciile de acces la bucla locală, să fie retrase de la data intrării în vigoare a deciziei. Cu caracter tranzitoriu, pentru contractele în derulare, aceste obligaţii se vor menţine timp de un an de la data intrării în vigoare a măsurilor actuale supuse consultării publice, în timp ce obligaţia privind evidenţa contabilă separată va fi retrasă începând cu situaţiile financiare aferente anului 2015", se mai arată în comunicat. 

AGERPRES