"Concurenţa la licitaţiile organizate de Romsilva în primele şapte luni ale acestui an pentru vânzarea de lemn a făcut posibilă creşterea preţului mediu de vânzare cu peste 27% faţă de cel de pornire, aducând un plus de peste 169 de milioane de lei. Romsilva a oferit la licitaţie în primele şapte luni ale acestui an un volum de 6,625 milioane mł de lemn la un preţ mediu de pornire a licitaţiilor de 119,72 lei/mł, iar în urma procedurilor legale de valorificare, a fost adjudecat un volum total de 6,287 milioane mł cu un preţ mediu de vânzare de 153,07 lei/mł", arată Romsilva într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, suma încasată în urma licitaţiilor a fost de 962,3 milioane de lei, faţă de 793,1 milioane de lei, valoarea de pornire, diferenţa de peste 169 de milioane de lei fiind o consecinţă a concurenţei la licitaţii, care a dus la creşterea preţului mediu de vânzare cu peste 27,8% faţă de preţul mediu de pornire a licitaţiilor.

"Valorificarea lemnului recoltat din pădurile proprietate publică a statului administrate de Romsilva s-a făcut permanent prin licitaţii, cu respectarea prevederilor actelor normative şi asigurarea condiţiilor de concurenţă liberă a operatorilor care îndeplinesc condiţionările legale de natură tehnică şi financiară. Posibilitatea adjudecării masei lemnoase la licitaţii, în cazul în care este un singur ofertant, aşa cum prevede Regulamentului de vânzare a masei lemnoase aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1898/2010, în vigoare în prezent, este tocmai o consecinţă a situaţiei concurenţei, diferită de la o zonă la alta, chiar între ocoale silvice din acelaşi judeţ. Trebuie cunoscut faptul că, în spatele unei operaţiuni de vânzare a masei lemnoase pe picior se află de fapt o lucrare silvică ce trebuie realizată la momentul optim, în anumite termene şi cu respectarea restricţiilor specifice. Întârzierea efectuării lucrărilor silvo-tehnice are efecte în dezvoltarea ulterioară a pădurilor, cu consecinţe din cele mai negative pentru pădure", precizează Romsilva.

În prezent, pe site-ul web al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, se află în dezbatere publică proiectul unui nou regulament, elaborat în aplicarea Codului Silvic, care îmbunătăţeşte modalitatea de valorificare a lemnului.

SURSA: Agerpres