Și pentru că tot este de sezon, vă spune și că Romsilva oferă spre vânzare, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, 33.996 pomi de Crăciun, cea mai mare parte fiind recoltaţi din culturi specializate din pepinierele silvice proprii.

Un profit de invidiat

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prognozează în acest an o cifră de afaceri de 1.987.000.000 lei și un profit brut de 29.000.000 lei, conform bugetului aprobat de venituri și cheltuieli, și poate înregistra ușoare creșteri ale acestor cifre.

În privința investițiilor, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are un buget aprobat pentru investiții de 189.733.000 lei, iar pentru anul viitor este estimat un buget de investiții de circa 208.100.000 lei.

Investițiile au fost îndreptate, cu prioritate, către reabilitarea și modernizarea drumurilor forestiere, pentru asigurarea accesului la resursa de lemn necesară industriei prelucrătoare și pentru încălzirea locuințelor, dar și pentru retehnologizarea parcului de utilaje în vederea sporirii productivității prin mecanizarea lucrărilor silvice.

De asemenea, au fost efectuate investiții în înființarea de noi depozite și modernizarea celor actuale, pentru îmbunătățirea condițiilor de valorificare a lemnului, în special cel fasonat. Menționăm că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva crește gradual ponderea lemnului fasonat pus pe piață, exploatat prin resurse proprii sau prin contracte de prestări servicii, având în vedere că de la 1 ianuarie 2023 ponderea lemnului fasonat va fi de 50% din totalul masei lemnoase valorificată din pădurile proprietatea publică a statului.

Provocarea anului

Pentru Romsilva, cea mai mare provocare a acestui an a fost implementarea noii versiuni a Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Masei Lemnoase – SUMAL 2.0. A fost necesar un efort susținut din partea tuturor angajaților și a structurilor locale, pentru a încărca platforma informatică cu datele necesare și operaționalizarea tuturor funcțiilor sistemului. Pentru implementare a fost introdus un volum uriaș de date și au fost gestionate toate elementele de noutate introduse în versiunea SUMAL 2.0. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a reușit implementarea cu succes a SUMAL 2.0 fără a perturba activitățile de administrare a fondului forestier proprietatea publică a statului și a pădurilor aparținând celor 130.000 de proprietari privați cărora Romsilva le asigură servicii silvice pe baze contractuale.

Digitalizarea, singura soluție

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a reușit în acest an să organizeze licitațiile de vânzare a masei lemnoase printr-o platformă online. Acest sistem de licitații prin intermediul platformei online asigură o mai mare transparență, un număr nelimitat de participanți, echidistanță și condiții concurențiale sporite pentru agenții economici care participă la licitații și o reducere a birocrației. Totodată, platforma online este un instrument foarte util pentru managementul Romsilva, prin prelucrarea și analizarea rapidă a datelor din cadrul licitațiilor putând fi stabilite tendințele de pe piața lemnului. De asemenea, și vânzarea fructelor de pădure din flora spontană au fost valorificate în cadrul unor licitații online, pe o altă platformă informatică dedicată.