”Este prematur să vorbim despre schimbarea modelului de creştere economică, de la o creştere economică bazată pe exporturi aşa cum a fost până acum, aşa cum a fost, de exemplu, în 2013, la creşterea economică bazată pe consum, aşa cum vor sta lucrurile în 2016. O economie dezvoltată se bazează şi pe un sistem bun al camerelor de comerţ. Un mediu de afaceri bine articulat în jurul acestora şi în jurul asociaţiilor patronale este un mediu de afaceri puternic. Economia globală nu este lipsită, încă, de anumite riscuri, de anumite tensiuni”, a precizat Cosmin Marinescu, citat de Agerpres. Prognozele de creştere economică globală au fost revizuite uşor descrescător, la 3,2% pentru 2016 şi 3,5% pentru 2017. Mare parte din această creştere provine din economiile emergente care ele însele sunt supuse unor incertitudini financiare şi ajustări structurale. Economia europeană încă suferă în dimensiunea sa antreprenorială şi investiţională, potrivit lui Marinescu.

CCIR a organizat întrunirea Comitetului Naţional ICC România ce reuneşte elita mediului de afaceri din ţara noastră, firme şi organizaţii din toate domeniile de activitate economică.

”Pentru a fi sustenabil, creşterea consumului trebuie să se bazeze pe creşterea producţiei. România nu trebuie să se mulţumească doar cu această latură cantitativă a creşterii economice. Trebuie să acordăm atenţie şi ajustărilor structurale care să aducă îmbunătăţirea productivităţii şi o creştere economică sănătoasă. Performanţele economice depind nemijlocit de calitatea instituţională în care firmele îşi desfăşoară activitatea. Nu doar mărimea impozitelor contează. Contează şi povara birocraţiei, contează domnia legii. Cred că CCIR, prin politicile sale proactive, poate conduce la o mai mare deschidere către pieţele externe pentru a beneficia de avantajele competitive de care dispune economia României”, a mai spus Cosmin Marinescu.