Potrivit CE, România a avut un plan de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a fost revizuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare. De asemenea, România a rămas în urma în ceea ce priveşte prevenirea generării de deşeuri: încă din decembrie 2013, ar fi trebuit adoptate planuri privind reducerea deşeurilor generate la sursă prin tehnici ameliorate de fabricaţie sau prin eforturi de stimulare a cererii de produse mai ecologice, cu mai puţine ambalaje. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. "Dacă România nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE cu privire la aceasta cauză", avertizează executivul comunitar.

Bruxelles-ul precizează că planurile de gestionare a deşeurilor şi de prevenire a generării de deşeuri au drept scop reducerea impactului deşeurilor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE. De asemenea, aceste planuri constituie o condiţie prealabila pentru utilizarea fondurilor UE.

SURSA: Agerpres