În anul 2013 a apărut una dintre cele mai importante modificări ale legii și anume creşterea de la 6 la 14 a numărului de specializări universitare acceptate pentru ca statul să acorde scutirea de impozit pe venit, printre care Automatică şi informatică aplicată, Ingineria sistemelor multimedia, Cibernetică economică, dar și Fizică informatică, Chimie informatică, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi, etc.

Astfel, analizând situaţia facilităţilor acordate şi în alte ţări din regiune, precum Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, se observă că România este singura ţară în care salariaţii din IT beneficiază de facilităţi fiscale din punct de vedere al impozitului şi contribuţiilor sociale aplicate veniturilor salariale.

Spre comparație, în Polonia și Slovacia de exemplu, angajaţii din sectorul IT nu numai că nu primesc facilităţi fiscale de la stat, dar pentru că fac parte din categoria celor mai bine plătiţi angajaţi la nivel național, pentru venitul obţinut, li se aplică o cotă de impozitare de 32% și respectiv 25%, în cazul salariaților care depășesc venituri salariale anuale de 20.500 de euro și respectiv 32.000 de euro.

„Competiția în sectorul IT la nivel regional este una acerbă, diferența fiind făcută în special în funcție de costul forței de muncă. Din acest motiv, statele din regiune se implică din ce în ce mai mult în acordarea de facilități pentru companiile IT. Menţinerea facilităţilor fiscale din România, precum şi identificarea şi acordarea de noi stimulente pentru industria IT cu siguranţă va asigura creşterea numărului de locuri de muncă, salarii competitive, dezvoltarea în continuare a sectorului IT şi atragerea investiţiilor străine în economia naţională”, a explicat Andreea Păun, Payroll Supervisor Accace în România.

Economii de aproximativ 300 de euro/lună per angajat pentru companiile de IT

În prezent, în România, pentru un salariu net negociat de 1.000 EUR/lună acordat de exemplu unui programator scutit de impozit, angajatorul are un cost salarial de 1.530 EUR, faţă de 1.822 EUR cât ar fi costul total în cazul în care s-ar aplica inclusiv impozitul de 16%.

 Practic, pentru un angajat din sectorul IT care e scutit de impozit, compania face o economie cu costurile salariale de 292 EUR/lună, ceea ce înseamnă că, la un număr de 50 de salariați, dintre care 35 scutiţi de impozit, compania ar economisi în total 10.220 EUR.

„Facilitatea acordată de stat angajaţilor din sectorul IT, respectiv scutirea de impozitul pe venit, are un impact pozitiv şi asupra taxelor salariale datorate către stat de companie, care beneficiază astfel de o diminuare a valorii contribuţiilor sociale. De exemplu, pentru un salariu net de 1.000 EUR, contribuţiile datorate de angajator sunt de 396 EUR, faţă de 332 EUR cât ar plăti dacă salariatul ar fi scutit de impozit. În total, angajatorul va datora la bugetul statului cu 64 EUR mai puţin contribuţii sociale pentru fiecare angajat”, a precizat Andreea Păun.

Astfel, facilitățile fiscale acordate în România au un efect pozitiv atât în stimularea şi retenţia angajaţilor din domeniul IT, însă mai mult decât atât, prin economiile pe care le generează angajatorilor, sunt orientate către atragerea mai multor investitori străini din domeniu care să contribuie prin activitatea desfăşurată la dezvoltarea economică şi implicit la diminuarea ratei şomajului, prin crearea de noi locuri de muncă.