Vrancea, Buzău şi Brăila sunt trei județe în care drumurile au fost blocate de căderile importante de zăpadă, iar multe localități sunt izolate de restul țării.
”Pentru a beneficia de ajutor, România trebuie să declare stare de urgenţă şi să înainteze Comisiei Europene o cerere de intervenţie a fondului, care să conţină cât mai multe informaţii referitoare la pagubele provocate şi la impactul acestora asupra populaţiei şi a economiei. Mai mult, trebuie să se estimeze costul intervenţiilor necesare şi să se menţioneze celelalte surse eventuale de finanţare naţională, comunitară şi/sau internaţională”, spune Drăghici.
Fondul de Solidaritate permite Comisiei Europene să susţină din punct de vedere financiar o regiune în cazul unor catastrofe naturale majore, cu repercusiuni grave asupra condiţiilor de viaţă, mediului natural şi economiei. 
Intervenţia fondului ia forma unei subvenţii unice şi globale, fără a fi necesară o cofinanţare, care să completeze eforturile publice ale statului beneficiar.
Acţiunile urgente eligibile pentru finanţare sunt următoarele: repunerea imediată în funcţiune a infrastructurilor şi echipamentelor în domeniul energiei, apei potabile, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului; punerea în aplicare a unor măsuri provizorii de cazare şi preluare a serviciilor de ajutor destinate nevoilor imediate ale populaţiei; securizarea imediată a infrastructurilor de prevenire şi măsuri de protecţie a patrimoniului cultural; curăţarea imediată a zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale.
Până acum, Germania, Austria, Cehia, Franţa au primit bani pentru regiunile devastate de inundaţii, Portugalia pentru incendii, Italia pentru catastrofe naturale, Spania pentru pagubele produse de petrolierul Prestige, iar Slovacia Suedia, Estonia, Letonia şi Lituania în urma unor furtuni puternice.