România are de cheltuit 376 milioane euro, până în anul 2013, pentru susţinerea şi facilitarea absorbţiei fondurilor europene acordate dezvoltării mediului rural.

Aceste fonduri, alocate prin măsura 511 “Asistenţă Tehnică” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, trebuie utilizate de către România până la finele anului 2013, pentru “finanţarea proiectelor şi achiziţiilor care asigură conştientizarea opiniei publice şi în mod special a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale”, informează un comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Conform prevederilor convenite cu Comisia Europeană şi stipulate în PNDR, aceste fonduri trebuie să asigure finanţarea proiectelor care au în vedere “informarea beneficiarilor PNDR, precum şi a administraţiei publice naţionale şi locale, organizaţiilor profesionale, partenerilor economici şi sociali, organizaţiilor neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor cât şi pentru diseminarea informaţiilor specific”.

Ce nu se cheltuie, se returnează CE

În cazul în care aceste fonduri nu sunt consummate, conform prevederilor stabilite de comun acord cu CE, România este obligată să returneze toate fondurile rămase nealocate. Totodată, destinaţia acestor fonduri nu poate fi schimbată, în caz contrar România fiind acuzată de deturnarea fondurilor europene.

APDRP precizează că pentru derularea tuturor achiziţiilor au fost întreprinse toate demersurile legale pentru asigurarea transparenţei participării şi atribuirii fondurilor europene.

“Atât anunţurile de intenţie, cât şi anunţurile de participare, inclusiv documentaţiile de atribuire, au fost publicate pe pagina de Internet www.e-licitatie.ro în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)”, se arată în comunicatul APDRP.

Achiziţiile publice iniţiate de Agenţie privind achiziţionarea materialelor specifice de informare şi a materialelor promoţionale personalizate, precum şi a echipamentelor de birotică au fost iniţiate şi derulate pentru a permite susţinerea activităţii curente a Agenţiei, precum şi a campaniilor de informare a potenţialilor beneficiari cât şi a beneficiarilor PNDR.

“Aceste achiziţii publice se derulează prin intermediul a două proiecte de asistenţă tehnică, respectiv Proiectul Achiziţionare sisteme de informare electronică şi materiale specifice de informare şi Proiectul Achiziţionare de echipamente specifice pentru APDRP şi ITRSV”’, se mai arată în comunicatul Agenţiei.

Scopul acestor achiziţii este asigurarea îmbunătăţirii accesării fondurilor acordate pentru dezvoltare rurală prin facilitarea transmiterii informaţiilor privind condiţiile, avantajele şi obligaţiile acordate prin PNDR către un public cât mai larg, identificat ca potenţial beneficiar al PNDR.

APDRP vine cu aceste clarificări în urma unor aspecte semnalate în mass-media, care fac referire la utilizarea inutilă a fondurilor disponibile pentru achiziţii publice în cadrul operaţiunilor de asistenţă tehnică.