”Se aprobă participarea României la fondul Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), administrat de Fondul Monetar Internaţional, cu o contribuţie în sumă de 7.571.246 DST (aproximativ 9,76 milioane euro – sumă calculată la cursurile anunţate marţi de BNR, n. r.), reprezentând cota parte ce îi revine în cadrul celei de-a doua runde de distribuire a profitului suplimentar obţinut în urma operaţiunilor de vânzare de aur ale Fondului Monetar Internaţional, efectuate în perioada septembrie 2009 – decembrie 2010”, se arată în document. Banca Naţională a României este însărcinată cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.

Potrivit expunerii de motive, în urma repetatelor solicitări adresate de directorul general al Fondului României, de a sprijini finalizarea cu succes a acestei a doua runde de distribuire a profitului suplimentar, BNR a iniţiat consultări cu autorităţile române în privinţa oportunităţii participării ţării noastre la iniţiativa menţionată, subliniind că sprijinirea eforturilor FMI de ajutorare a statelor sărace ar da un semnal pozitiv important în plan extern cu privire la îmbunătăţirea perspectivelor macroeconomice ale României şi, nu în ultimul rând, ar reprezenta un gest de solidaritate, în condiţiile în care ţara noastră a beneficiat de-a lungul timpului de un suport financiar consistent din partea Fondului.

”Totodată, contribuţia României va fi contabilizată în contul asistenţei oficiale pentru dezvoltare a României şi angajamentului ţării noastre ca volumul asistenţei pentru dezvoltare să atingă o ţintă de 0,33% din VNB (venit naţional brut) până în anul 2015. BNR a comunicat FMI reacţia favorabilă exprimată de autorităţile române, în ceea ce priveşte propunerea de a contribui la finanţarea PRGT, prin cedarea cotei ce îi revine în urma celei de a doua runde de distribuire a profitului suplimentar obţinut din vânzările de aur ale Fondului. Totodată, având în vedere necesitatea adoptării unei decizii finale pe cale legislativă, a solicitat transferul temporar al sumei respective într-un cont intermediar administrat de Fond, până la finalizarea procedurilor legislative interne”, informează documentul citat, citat de Agerpres.  În data de 23 octombrie 2013, FMI a confirmat transferul sumei de 7.571.246 DST în contul intermediar administrat de Fond.

”Având în vedere că suma menţionată ar fi reprezentat un venit suplimentar neaşteptat, aceasta nu a fost luată în calcul la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al BNR şi nici la elaborarea prognozei veniturilor bugetare ale României ce stau la baza strategiei fiscal-bugetare sau a legii bugetare anuale. În consecinţă, prin cedarea acestei sume nu se întrevede nici un impact asupra elementelor care au stat la baza construcţiei bugetului de stat consolidat, în sensul că nu afectează veniturile bugetare previzionate, însă implică un cost de oportunitate în valoare egală cu suma suplimentară ce ar fi fost virată la bugetul de stat pe seama majorării cotei de 80 la sută din veniturile nete ale BNR”, se precizează în expunerea de motive.