La 5 aprilie 2023, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei. Acest regulament vizează acordarea unui sprijin de urgență pentru sectoarele cerealelor și semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, cu un ajutor total al Uniunii de 56.300.000 euro. România urmează să obțină 10.050.000 euro din acest fond, care va fi suplimentat cu încă 10.050.000 euro de la bugetul național.

O sumă de 20.100.000 euro va fi acordată producătorilor agricoli implicați în sectorul cerealelor pentru a sprijini cheltuielile suportate pentru depozitarea recoltei de grâu din 2022 în instalații de depozitare proprii sau ale unor terți.

”Iată ce înseamnă activitatea desfășurată în MADR, printr-o muncă susținută, bine organizată, putând proba cu fapte că la ora 10:26 a fost postat în JOUE Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România. La ora 14:19 actul normativ de punere în aplicare a fost încărcat pe site-ul MADR în vederea respectării principiului transparenței decizionale. Tot timpul am fost alături de fermieri și rămânem lângă ei! Cele 20 de milioane de euro vor fi repartizate doar fermierilor care au cultivat grâu și dețin stocuri, este exclusă susținerea acelora care se ocupă de comercializarea cerealelor”, a afirmat ministrul Petre Daea.

Cine sunt beneficiarii sprijinului?

Potrivit comunicatului de presă al MADR, beneficiarii sprijinului de urgență sunt:

  • producători agricoli persoane fizice
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare
  • producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr.36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale organizate în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea şi funcționarea grupurilor şi organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea nr.566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.