Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac.

Rezultatele la Bacalaureatul din 2019 se publică luni până la ora 12. Mai apoi, elevii care vor să depună contestații au la dispoziție doar patru ore, conform calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat.Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac.

Elevii care nu au reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat 2019 sau sunt nemulțumiți de notele obținute la probe pot depune contestații imediat după afișarea notelor. Contestațiile pot fi făcute, luni, 8 iulie, în intervalul 12:00 – 16:00.

Rezultatele la examenul de Bacalaureat din 2019 pot fi verificate aici

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac. Afișarea primelor rezultate la BAC 2019, depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, vor avea loc, conform calendar BAC 2019 după cum urmează:

8 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor, până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între ora 12:00 și 16:00;
9-12 Iulie 2019 – Rezolvarea Contestațiilor;
13 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale. Contestații BAC 2019.

Conform metodologiei publicate de Ministerul Educației, contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen, luni, între orele 12 și 16. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac. După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de Bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti. După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2019 – C.Z.E”.

Comisiile judeţene sau cea a Municipiul Bucureşti ori cele regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise. În cazul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2019, evaluarea se face între 9 – 12 iulie. Toate procedurile privind desfăşurarea activităţii în centrele zonale de evaluare sunt respectate şi în cazul comisiei judeţene de contestaţii.

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În cazul în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie. Aceasta este formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac. Hotărârile comisiei judeţene sau a Municipiului Bucureşti ori ale comisiilor regionale de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte. Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. În cazul organizării centrelor regionale de contestaţii, documentele sunt predate delegaţilor comisiilor de Bacalaureat judeţene sau a Municipiului Bucureşti din judeţele arondate centrului respectiv de contestaţii. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de Bacalaureat judeţeană delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă. Comisiile de Bacalaureat din centrele de examen efectuează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de Bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac. Rezultatele la contestaţii vor fi afișate la avizierul centrului de examen, pe 13 iulie, conform calendarului.

Candidatul poate solicita comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti să îşi vadă lucrarea/lucrările numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. Cu excepţia candidatului, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei de Bacalaureat judeţene sau a Municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora.

Rezultate Bacalaureat 2019 oficiale. Anunţul edu.ro. Cum se procedează în cazul contestaţiilor de la Bac.