S-au afișat rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2019. Toate notele sunt pe edu.ro și pot fi consultate AICI.

Ulterior, rezultatele vor fi afișate pe liste, la avizierele liceelor. 177 de elevi sunt printre premianți. Au luat nota 10 la această sesiune, anunță edu.ro.

Dintre cei 177 de elevi, 31 sunt din Bucureşti. Pe de altă parte, 83 de elevi au fost eliminaţi din examen.

Depunerea contestațiilor se va face tot luni, 8 iulie, între orele 12:00- 16:00. Rezultatele finale la Bacalaureat 2019 se vor afișa sâmbătă, 13 iulie 2019. Pentru sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2019, s-au înscris peste 136.000 de candidaţi, cei mai mulți fiind din promoția 2019.

Absolvenții de liceu care consideră că lucrările lor de la Bacalaureat 2019 ar fi meritat note mai mari pot depune contestații în ziua în care se afișează rezultatele. Astfel, potrivit procedurii, candidații trebuie să depună cereri scrise, între orele 12.00 – 16.00. Cererile se vor înregistra la centrul de examen, de către președintele comisiei, alături de unul dintre vicepreședinți sau un alt membru al comisiei din centru de examen.

După ce sunt centralizate cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, lucrările se secretizează. Urmează ca lucrările să fie corectate din nou, în termenul stabilit de Ministerul Educației. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii. Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Cum vor fi declarați admiși elevii care au susținut bacalaureatul

– susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
– susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
– obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.