‘Sectorul bancar românesc a înregistrat pierderi în anul 2012 (2,3 miliarde lei), ca urmare a creşterii substanţiale a volumului de provizioane aferente riscului de credit, pe fondul creşterii volumului creditelor neperformante, respectiv al reevaluării garanţiilor. Totuşi, băncile de talie mare au reuşit în general să rămână pe profit. Scăderea cheltuielilor cu provizioanele în raport cu perioada similară din anul 2012, precum şi diminuarea costurilor de finanţare, pe fondul îmbunătăţirii percepţiei asupra riscului suveran al României, au condus la trecerea pe profit a sectorului bancar românesc în primele opt luni din 2013 (1,5 miliarde lei)’, arată raportul asupra stabilităţii financiare publicat de Banca Naţională a României.  BNR precizează că indicatorii de profitabilitate – ROA şi ROE – au revenit în plaja valorilor pozitive (0,6 la sută, respectiv 5,9 la sută) şi că reluarea sustenabilă a creditării sectorului privat este însă condiţia esenţială pentru ca rezultatele financiare să se menţină pozitive pe termen mai îndelungat.

Capitalul se retrage “ordonat”
‘Expunerea băncilor-mamă faţă de filialele lor din România, deşi a cunoscut o accelerare de la sfârşitul anului 2012, s-a diminuat până în prezent în mod ordonat, reducerea cu 26,2 la sută în intervalul decembrie 2011 – august 2013 (de la 20,3 miliarde euro la 15 miliarde euro) fiind compensată de către filiale prin atragerea de depozite de pe piaţa locală. Efectele dezintermedierii au fost până în prezent preponderent corective: dependenţa băncilor de resursele financiare externe s-a redus treptat, gradul relativ ridicat de îndatorare a populaţiei s-a diminuat uşor, iar sectoarele de activitate care au potenţial să modifice în mod sustenabil tiparul de creştere economica a României au primit în general finanţări suplimentare comparativ cu celelalte sectoare’, se arată în raportul BNR.

Potrivit BNR, în ipoteza în care procesul de dezintermediere iniţiat de marile grupuri bancare ar continua să se accelereze, generând într-un orizont scurt de timp şocuri de lichiditate în sectorul bancar autohton, acesta ar avea o capacitate bună de a face faţă respectivelor evoluţii negative, dar unele vulnerabilităţi rămân. Conform rezultatelor exerciţiului macroprudenţial de testare la stres a lichidităţii, provocările se referă la transformarea resurselor din lei în euro, vânzarea unor active şi impactul asupra creditării sectorului real.