În data de 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 46,636 miliarde euro, față de 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 și față de 40,475 miliarde euro la 31 decembrie 2021.

Rezervele internaționale ale României, valută plus aur, au crescut la 52,3 miliarde euro în 2022

În cursul lunii au avut loc intrări de 2,630 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, alimentarea contului Comisiei Europene și altele, precum și ieșiri de 1,588 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5,669 miliarde euro.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 147 milioane euro.

Datoria guvernamentală a urcat la 651,5 miliarde de lei și se apropie de jumătate din PIB-ul României

Totuși, datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) s-a cifrat, în octombrie 2022, la 651,508 miliarde lei, faţă de 646,073 miliarde de lei în septembrie şi 577,521 miliarde de lei la finalul anului trecut, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a urcat la 48%, faţă de 47,6% luna anterioară.

Datoria pe termen mediu şi lung era în octombrie de 623,967 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt de 27,54 miliarde de lei. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 535,01 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 103,29 miliarde de lei. Datoria în euro se ridica la 301,069 miliarde echivalent lei, cea în monedă naţională la 288,986 miliarde de lei, iar datoria în dolari americani la 60,219 miliarde echivalent lei.

Datoria administraţiei publice centrale era, la finele lunii octombrie, de 634,012 miliarde lei, din care 606,494 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în euro (296,8 miliarde de lei, echivalent) şi în lei (275,762 miliarde de lei).

Datoria administraţiei publice locale se cifra la 17,496 miliarde de lei, din care 17,473 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Datoria internă a administraţiei publice era, în octombrie, de 321,837 miliarde de lei (23,7% din PIB), din care 309,236 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 12,601 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Conform datelor MF, datoria externă a administraţiei publice era de 329,67 miliarde de lei (24,3% din PIB), din care 329,67 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 4,895 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale. (Agerpres)