Filosofia proiectului

Proiectul URBACT susţine, cu precădere, autorităţile locale, universităţile şi centrele de cercetare care sunt preocupate de identificarea şi aplicarea unor soluţii sustenabile pentru oraşele care se confruntă cu probleme economice, de mediu sau sociale. Accentul este pus pe stimularea schimburilor de experienţă şi crearea unor situaţii de învăţare şi experimentare cât mai diverse. Astfel, fiecare proiect născut sub umbrela URBACT este alcătuit dintr-un grup de lucru şi încă un grup de iniţiativă locală. Acest tip de asociere trebuie să întrunească o condiţie obligatorie: expertiza multiplă. Prin urmare, nici unul din cele 44 de proiecte finanţate până la ora actuală de URBACT nu abordează situaţii locale. Fiecare proiect trebuie să fie derulat de minim trei parteneri din ţări diferite. Strategia nu este întâmplătoare, deoarece schimbul de expertiză este dublat şi de componenta multiculturalităţii. Toţi actorii implicaţi în proiectele URBACT sunt obligaţi să atingă toate dimensiunile dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu. Şi absolut toate proiectele URBACT trebuie să abordeze integrat situaţii provenite din aceste dimensiuni.

Portofoliul URBACT cuprinde proiecte ce abordează nouă direcţii strategice: inovaţie şi creativitate, incluziune activă, dezvoltarea oraşelor şi patrimoniul cultural, reducerea emisiilor de carbon în mediul urban, zone defavorizate, creşterea capitalului uman şi al antreprenoriatului, promovarea stilului de viaţă durabil şi de calitate, guvernanţă metropolitană şi, în cele din urmă, oraşe portuare.

Resursele URBACT

Programul a beneficiat în urmă cu trei ani de un buget global, pentru  perioada 2007 – 2013, de aproximativ 70 milioane euro. Aproximativ 80% din suma totală provine din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cofinanţarea fiind suportată de guvernele naţionale şi autorităţile locale. De asemenea, bugetul URBACT este alocat pe trei axe prioritare de intervenţie: „Oraşele –  motoare de creştere economică şi angajabilitate”, „Oraşe atractive şi incluzive” şi „Asistenţa tehnică”.

Valoarea unui proiect variază între 125.000 şi 710.000 euro şi nu acoperă costurile de implementare efectivă a Planurilor de Acţiune Locală. În acest sens, beneficiarii sunt încurajaţi ca o dată cu trasarea strategiilor să identifice punctual şi sursele de finanţare necesare îndeplinirii obiectivelor.

România în URBACT

La ora actuală, 18 oraşe din România sunt implicate în proiecte URBACT. Zonele de intervenţie ale acestor proiecte variază de la stimularea incluziunii sociale până la dezvoltarea capitalului uman şi antreprenoriatului. Un astfel de proiect este desfăşurat la Galaţi de ADR Sud-Est, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Partenerii internaţionali din cadrul proiectului provin din alte zece state europene: Austria (Linz), Franţa (Reims), Germania (Berlin), Italia (Roma), Polonia (Gliwice), Slovenia (Maribor) şi Spania (Gijon).

Proiectul FIN-URB-ACT urmăreşte crearea unor structuri de sprijin local pentru dezvoltarea IMM-urilor şi economiei inovatoare. Conform proiectului, astfel de structuri la nivel local sunt vitale pentru promovarea afacerilor mici şi medii, fie prin asigurarea unor instrumente financiare, fie prin acordarea de asistenţă în afaceri. Obiectivul principal al FIN-URB-ACT este de a consolida performanţa economiei urbane şi de a favoriza ocuparea forţei de muncă prin furnizarea de structuri adecvate de sprijin pentru antreprenoriat inovator, competitiv şi calificat. Astfel, creşterea durabilă şi asigurarea de locuri de muncă vor contribui la o dezvoltare urbană armonioasă.

În plus, pe baza unui plan integrat de acţiune locală elaborat de către parteneriatul local, FIN-URB-ACT va contribui la crearea unor produse financiare şi non-financiare adaptate realităţilor locale, cum ar fi micro-creditele şi alte sisteme de finanţare, incubatoarele de idei, reţele de afaceri etc.

Proiectul prevede o campanie intesivă de lobby pe lângă autorităţile centrale ale fiecărui stat pentru a produce instrumente şi strategii care să vizeze dezvoltarea locală cu sprijinul instituţiilor centrale.

De asemenea, indicatorii proiectului nu sunt limitaţi doar la partenerii implicaţi, ci includ crearea unui centru de resurse informative pentru toate organismele interesate. Acestea pot fi, printre altele, o compilaţie de bune practici, un ghid, studii tematice şi de recomandări politice pentru locale, valabile atât la nivel regional, cât şi european.

Acest studiu de caz face parte din colecţia de resurse a comunităţii durabile, prima comunitate de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii diverse, cu toţii interesaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor pe care le conduc.

Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.