De asemenea, astăzi s-au încheiat şi negocierile cu Voith Hydro în privinţa proiectului de retehnologizare CHE Lotru, în acest caz obținându-se o reducere comercială de 10% din sumele înregistrate la masa credala pentru acest proiect. Lucrările de retehnologizare la CHE Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare ale României, au început în anul 2007 şi au fost finalizate la începutul anului 2011, fiind finanţate de Bancă Mondială printr-un credit în valoare de 66 mil. de euro.
Potrivit lui Remus Borza, reprezentantul EURO Insol, după negocierile purtate cu Romenergo, aceasta din urmă a renunţat la contestaţia împotriva tabelului preliminar pentru suma de 8.6 mil. de lei, respinsă de administratorul judiciar ca fiind nedatorată şi reprezentând, în principal, penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor aferente executării lucrărilor de retehnologizare la ecluza de la Porţile de Fier I, contract atribuit în anul 2006, care urmează să fie finalizat în anul 2013.
Revenind la reducerea comercială de 20 milioane euro, aceasta este aferentă contractului de antrepriză semnat de Hidroelectrică în anul 2004 cu firmele Voith Hydro- Andritz Hydro, în baza HG nr. 1599/2003.
Contractul presupune retehnologizarea a 20 de hidroagregate bulb reversibile aferente cascadei de 5 hidrocentrale situate pe sectorul Olt Inferior între localitatea Slatină, jud. Olt şi fluviul Dunărea. Retehnologizarea amenajării hidroenergetice Olt Inferior reprezintă cel mai mare şi mai complex proiect de acest tip al Hidroelectrica, de altfel amenajarea fiind unica în Europa şi în lume.
Lucrările de retehnologizare au demarat efectiv în anul 2006 după finalizarea testelor pe model, până la acest moment retehnologizandu-se 19 din cele 20 de hidroagregate, ultimul grup retehnologizat urmând a fi pus în funcţiune la începutul lunii februarie 2013. Lucrările au fost parţial suspendate în perioada aprilie 2009 – august 2010, după retehnologizarea primelor 10 hidroagregate, ca urmare a datoriilor mari înregistrate de companie către Consorţiu, aproximativ 50 milioane euro.
Activitatea de retehnologizare a fost reluată după contractarea unui credit de 117 milioane euro, pus la dispoziţia companiei Hidroelectrica de către Banca Unicredit Austria, asigurându-se astfel fondurile necesare finalizării proiectului.

Totodată, în strategia energetică a Hidroelectrica şi a Guvernului este prevăzută şi construirea hidrocentralei Izlaz la confluența Oltului cu Dunărea, această centrală urmând a fi echipată cu 4 hidroagregate bulb reversibile, asigurând astfel condiţiile necesare pompării apei direct din Dunăre până în apropierea oraşului Slatina, pe o distanţă de aproximativ 100 km, pentru producţia de energie în regim reversibil, asigurarea serviciilor de sistem şi a apei necesare irigării culturilor agricole. Administratorul judiciar negociat 423 din cele peste 500 de contracte comerciale aflate în derulare la momentul deschiderii procedurii, obţinând o reducere de peste 93 milioane euro a cheltuielilor societăţii