În ceea ce privește rata șomajului BIM, aceasta a crescut față de trimestrul anterior de la 7,3% la 7,6%. Totuși față de primul trimestru al anului precedent, situația este mai bună, fiind înregistrată o scădere de la 8,1% la 7,6%.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului BIM a fost de 1,4 puncte procentuale (8,2% pentru bărbaţi faţă de 6,8% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 2,9 puncte procentuale (8,8% pentru mediul urban, faţă de 5,9% pentru mediul rural).

Rata  şomajului  BIM  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (23,6%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 62,5%, la o distanţă de 7,5 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.