Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,4 puncte procentuale (7,5% pentru bărbaţi faţă de 6,1% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,1 puncte procentuale (8,3% pentru mediul urban, faţă de 5,2% pentru mediul rural). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (21,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomerii, conform definiţiei internaţionale (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiţii: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 64,3%, la o distanţă de 5,7 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În trimestrul II al anului 2012, populaţia activă a României era de 10,055 milioane persoane, din care, 9,362 milioane persoane erau ocupate şi 693 mii persoane erau şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1.000 persoane ocupate) a fost de 1281‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.608‰), precum şi pentru cele din mediul urban (1.289‰).

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 60% a crescut atât faţă de cea înregistrată în trimestrul corespunzător din anul precedent (+1,2 puncte procentuale), cât şi faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (+2,0 puncte procentuale).

Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (66,7%, faţă de 53,3% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (61,5% faţă de 58,9% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,4%.
SURSA: Agerpres