"Singurii care şi-au permis să desfiinţeze organizaţiile administraţiilor teritoriale sub formă de judeţe ale Românei au fost sovieticii. În 1948, domnul Căncescu a menţionat ceva, dar a făcut o referire greşită, nu la Ceauşescu. Când era domnia sa copil, nu era Ceauşescu la putere, în 1948 cu prezenţă militară sovietică pe teritoriul României ţara a fost reîmpărţită în regiuni şi raioane pentru că aşa era împărţită şi Uniunea Sovietică. Aşa a fost împărţită România. Treaba asa a durat 20 de ani,a fost o chestiune aberantă pentru tradiţiile istorice ale României şi a fost desfiinţată în 1968 când Nicolae Ceauşescu era la apogeul antisovietismului său. Şi am referit graţie şi insistenţei unor istorici foarte importanţi şi vor ieşi documentele la suprafaţă a fost academicieni şi istorici care au insistat atunci pe lângă Nicolae Ceauşescu să se revină la ideea de judeţ", a spus Tudor.