Una din direcţiile strategice ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei. Astfel, în domeniul de producere a energiei electrice, realizarea acestui proiect de investiţii are ca scop eficientizarea activităţii prin: creşterea randamentului CTE Iernut la minim 56%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOx, CO2) şi mărirea siguranţei de exploatare. Finanţarea proiectului se realizează din surse proprii şi surse din fonduri PNI (Planul National de Investiţii), conform HG 1096/2013 actualizată, se menționează în raport.

Potrivit Romgaz, obiectul contractului îl reprezintă realizarea proiectului "la cheie", respectiv proiectare, livrare echipamente, execuţie lucrări şi punere în funcţiune, "Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze".

Termenul de finalizare a lucrărilor este 36 luni de la data intrării in vigoare a contractului. Contractul intră în vigoare în 5 zile lucrătoare de la data aprobării dosarului de finanţare din fondurile PNI. 

Valoarea estimată a contractului este (exclusiv TVA) este 268.836.329,82 euro (peste 332,2 milioane euro cu TVA). Conform informaţiilor furnizate EVZ, noua centrală va avea o capacitate de 400 MW şi va fi ridicată pe amplasamentul actualei centrale. 

Romgaz a preluat centrala Iernut în anul 2013 de la Electrocentrale Bucureşti, în contul unei datorii de 653 de milioane de lei. Aceasta are în prezent o capacitate de 800 MW, dar din cauza uzurii echipamentelor, instalate prin anii 50, poate funcţiona maxim cu 600 MW.