În raportul aferent lunii februarie, managerii chestionați de BNR estimează o încetinire a ritmului de creștere a producției industriale, în paralel cu accentuarea declinului activității din construcții.
Pe date ajustate sezonier și cu numărul de zile lucrătoare, BNR observă o temperare a optimismului în rândul managerilor din industrie în ceea ce privește nivelul producției, însă așteptările privind volumul comenzilor par să încorporeze influențe sezoniere semnificative (soldul conjuctural a rămas la un nivel relativ ridicat, ca în ianuarie, la 12%).
Pentru construcții se întrevăd restrângeri accelerate ale producției, cât și ale comenzilor. În ambele cazuri se observă deteriorări substanțiale ale soldurilor conjucturale, atribuite însă în bună măsură condițiilor climaterice adverse.
În ceea ce privește stocurile de produse finite, tendința de reducere va continua în februarie în industrie, ceva mai accentuat decât în ianuarie.
tocurile din construcții continuă și ele să se reducă, dar cu o amplitudine mai scăzută. Stocurile de materie primă se situează în limite normale în industrie, în vreme ce în construcții se anticipează un ușor excedent.
Deficitul de cerere afectează industria și construcțiile
Problema principală care influențează negativ industria și contrucțiile o reprezintă cererea deficitară, ea fiind reclamată în proporție de 50% în industrie și de 55% în construcții. În plus, blocajul financiar va continua să rănească sectorul construcțiilor (pondere de 64%), în vreme ce în industrie acesta este invocat în proporție de 16%.
Activitatea celor două sectoare reclamă într-o proporție mai mică și influența ratelor înalte ale dobânzilor, evoluția cursului de schimb, dar și dificutăți în procurarea materiei prime.
În luna februarie, companiile din industrie și construcții vor continua să opereze noi ajustări de personal. În industrie, totuși, procesul va fi mult atenuat, soldul conjuctural negativ reducându-se de circa 3 ori  (până la -9%), în vreme ce ponderea celor care indică o stagnare a personalului a crescut până la 72%.
Prețuri în stagnare, investiții reluate în industrie și tăiate în construcții
La nivelul prețurilor producției, peste 80% din managerii din industrie și din construcții nu întrevăd modificări. Totuși, în industrie soldul opiniilor a ajuns la 7%, ceea ce indică posobilitatea unor creșteri marginale ale prețurilor.
Luna februarie va consemna probabil o reluare a investițiilor în industrie, soldul conjuctural trecând în teritoriul pozitiv, la 15%. Companiile din construcții se așteaptă la restrângeri și mai accentuate ale investițiilor, soldul conjuctural dublându-se la -44%.
Rata profitabilității în industrie se va situa probabil la nivelul celei din ianuarie, rezultat anticipat de aproape trei sferturi dintre respondenți. În construcții, profitabilitatea se va înrăutăți, soldul opiniilor coborând până la -60%.