Astfel, Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de OUG prin care propune ca  Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2013.
“Amânarea aplicării Legii nr. 214/2011 este necesară pentru alocarea unei perioade de timp în care să se elaboreze modificările juridice care să elimine inadvertenţele din textul legii, precum şi pentru evitarea blocajului implementării schemelor de plăţi pe suprafaţă, de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, şi afectării bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Legea stabileşte, la nivel naţional, categoriile de pajişti supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare. Totodată, prin această lege s-a dorit îmbunătăţirea cadrului normativ ce reglementează concesionarea pajiştilor comunale şi urbane, astfel încât suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 să fie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje şi, totodată, s-a instituit obligativitatea concesionării acestora organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite.
“Însă, legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii”, mai spun iniţiatorii OUG.

Printre inadvertenţe se numără faptul că noţiunea de „pajişti comunală şi urbană” este utilizată în cuprinsul legii cu semnificaţii diferite. Astfel, acestea sunt pajişti „care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective”, şi, ulterior, sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, prin donaţie, prin răscumpărare, prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării”.

Mai mult, în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, fapt pentru care trebuie reglementată, la nivel de lege, a posibilităţii înfiinţării acestora prin hotărâri ale consiliilor locale.

Totodată, prin lege se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza unităţii administrativ teritoriale. În aceste condiţii Consiliile Locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele Consilii Locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În consecinţă, gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează şi, vor fi afectate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.