Chiriașul pleacă din apartament (sau rămâne chiar abuziv) fără să plătească întreținerea, iar proprietarul sesizeză că restanțele se adună. E probabil una dintre cele mai frecvente probleme ale celor care-și închiriază locuințele.

"Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit", scrie în lege.

Așadar, dacă acea cotă de întreținere nu e plătită, în 90 de zile de la scadență, asociația poate să îl dea în judecată pe proprietar să le plătească.

Desigur, asta nu înseamnă că asociația nu ar putea să-i cheme în judecată pe amândoi – atât pe proprietar, cât și pe chiriaș. Cum, de asemenea, nu înseamnă că proprietarul care a fost dat în judecată și obligat să plătească acele cheltuieli va rămâne 100% cu gaura în buget.

Proprietarul va putea la rândul său să-l cheme în justiție pe chiriaș și să-i ceară banii pe care i-a plătit asociației, eventual și despăgubiri. Desigur, dacă respectivii chiriași sunt încă în locuință, proprietarul are tot dreptul să rezilieze contractul cu aceștia, conform Codului civil.

Puțin mai complicat este în lipsa unui contract de închiriere, care ar dovedi teoretic că acel chiriaș chiar a locuit în apartament în perioada respectivă. Iar dacă contractul nici nu a fost înregistrat la Fisc, așa cum se cere (contractul e valabil și dacă nu e înregistrat la Fisc sau nu e autentificat), atunci se vor ridica suspiciunile de evaziune fiscală (despre subiectul evaziunii în contractele de închiriere vă spuneam mai multe aici, unde prezentam și două exemple de condamnări la închisoare de anul acesta).

 "Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege", conform Codului civil.

Caracterul executoriu al acestor contracte vizează doar plata chiriei, iar nu și a cotelor de la întreținere, pentru că acelea sunt o obligație a proprietarului către asociație.