Pe lângă eliminarea obligaţiei de a transmite raportări pe suport de hârtie, proiectul de regulament prevede, totodată, eliminarea aplicării de majorări privind sumele datorate, în cazurile de neraportare sau raportare eronată a veniturilor datorate ASF.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară se încadrează într-un proces mai amplu de integrare, simplificare şi eficientizare a aplicării legislaţiei în vigoare şi reprezintă consolidarea unui pachet de şase norme secundare referitoare la veniturile din care se constituie finanţarea ASF, aplicabile în cadrul celor trei sectoare financiare supravegheate, fără a se introduce modificări la nivelul tarifelor, taxelor sau cotelor aferente operaţiunilor desfăşurate de ASF în exercitarea atribuţiilor legale.

De asemenea, potrivit Agerpres care citează același document, alte modificări efectuate cu ocazia consolidării normelor în vigoare vizează eliminarea tarifelor care erau prevăzute în norme pentru accesarea website-ului ASF, organizarea de cursuri, seminarii de către ASF, publicarea în buletinul ASF a unor sesizări, eliminarea unor taxe aferente agenţilor de marketing, precum şi uniformizarea datei de raportare şi a datei de încasare a veniturilor datorate, prin stabilirea datei de 15 ale lunii următoare, respectiv 15 a primei luni din trimestrul următor celui/celei pentru care se datorează venituri, ca dată unitară pentru toate cele trei sectoare de activitate – piaţa de capital, piaţa pensiilor private şi sectorul asigurărilor.