Comisia propune crearea unui fond specific pentru GMES asemănător cu modelul ales pentru Fondul european de dezvoltare, la care vor contribui financiar toate cele 27 de state membre ale UE, în funcție de venitul național brut (VNB) al fiecăruia. În acest sens, va fi necesară încheierea unui acord interguvernamental între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului.
Programul va fi coordonat de către executivul comunitar, iar gestiunea financiară ar putea fi delegată Autorității Europene de Supraveghere a Sistemului Global de Navigaţie prin Satelit (GSA).
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil cu Industria și Antreprenoriatul, a declarat:
„Pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari la nivel mondial, Europa are nevoie de un sistem propriu de observare a Pământului, bine coordonat și fiabil. Programul GMES va stimula în mod semnificativ cercetarea în domeniul spațial în Europa și, în cele din urmă, va sprijini, de asemenea, redresarea economică și va răspunde provocărilor majore cu care se confruntă cetățenii europeni în ziua de azi.”
Datorită sateliților săi „santinelă”, prin monitorizarea stării mediului terestru, maritim și atmosferic, GMES furnizează informații care permit o mai bună înțelegere a felului în care se poate schimba planeta noastră și a mijloacelor prin care se realizează acest lucru. Atenuarea schimbărilor climatice, abordarea situațiilor de urgență, asigurarea unui control mai bun la frontieră, îmbunătățirea securității și alertarea cetățenilor în cazul în care calitatea aerului se deteriorează sunt activități care depind de informații exacte și prompte despre planeta noastră.
GMES oferă datele necesare, inclusiv hărțile pentru operațiunile de urgență, monitorizarea parametrilor schimbărilor climatice, a temperaturii mărilor sau oceanelor și a compoziției chimice a atmosferei. GMES are, de asemenea, un rol în îmbunătățirea securității cetățenilor, de exemplu prin supravegherea frontierelor și combaterea pirateriei și a criminalității organizate.
Conform unei analize cost-beneficiu, se preconizează că programul GMES va genera beneficii în valoare de cel puțin de două ori costurile investițiilor până în 2020 și de patru ori costurile până în 2030. Acest lucru reprezintă un potențial enorm în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă datorită dezvoltării unor servicii inovatoare și a unor aplicații comerciale în sectorul din aval.
Dimensiunea europeană a GMES generează economii de scară, facilitează investițiile comune în infrastructuri de mare anvergură, promovează coordonarea eforturilor și a rețelelor de observare, permite armonizarea și intercalibrarea datelor și oferă impulsul necesar pentru apariția în Europa a unor centre de excelență la nivel mondial.