Definiția juridică și cadrele de politici publice

Odată cu adoptarea Legii privind Economia Socială (Legea 219/2015), în iunie 2015, s-a realizat un pas important în ceea ce privește instituționalizarea întreprinderii sociale și a principalei sale componente, întreprinderea socială de inserție.

Cele două noi concepte nu reprezintă noi forme juridice distincte, ci sunt mai degrabă două noi categorii/ brand-uri juridice la care orice tip de organizație poate „aplica”, indiferent de forma juridică și structura organizatorică.

Întreprinderea socială este o formă de organizare “deschisă” oricărei alte forme juridice de organizare existentă (asociații, cooperative sau societăți comerciale), în condiţiile respectării unui set de cerinţe privind principiile de constituire şi regulile interne de funcționare.

La rândul ei, pentru a fi certificată ca întreprindere socială de inserție, o întreprindere socială trebuie să angajeze persoane aparținând grupurilor vulnerabile (așa cum sunt ele definite în Legea Asistenței Sociale, nr 292/2011) în proporție de 30% din total angajați și să asigure acestora măsuri de acompaniament, altfel spus, servicii de informare, consiliere, formare profesională, adecvarea locului de muncă conform profilului grupului vulnerabil țintă, etc

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi link-ul platformei: http://www.creschub.ro/index.php/easyblog/entry/profilul-intreprinderilor-sociale-de-insertie-din-romania

(**) Cunoscuta sub denumiri diferite, intreprindere sociala de insertie sau ocupare, ori generic Work Integration Social Enterprise (WISE).