Comisia Europeană a prezentat, ieri, o propunere de revizuire a vechilor norma de impozitare a produselor energetice, cu intenția de a promova eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice. Directiva ar urma să intre în vigoare în 2013, iar perioada de implementare pentru alinierea la noile impozite va fi de zece ani, până în 2023.
„Modernizarea sistemului de impozitare se face la momentul potrivit. Statele membre își elaborează în prezent strategiile de ieșire din criză și de îndeplinire a obiectivelor fixate de Europa 2020 și cer să se ia măsuri care să ducă la reducerea dependenței de combustibili fosili”, a declarat Algirdas Semeta, Comisarul UE pentru impozitare șu uniune vamală, audit și antifraudă.
Propunerea Comisiei vine, practic, în sprijinul producției de energie regenerabilă, al cărei cost este, în prezent, mai mare decât cel al energie din combustibili fosili. Statele UE sunt obligate să găsească modalități de sprijinire a regenerabilelor, astfel încât costul final să poată fi suportat mai ușor de către consumatori.
Directiva propune defalcarea ratei minime de impozitare în două părţi:

  • O parte va avea la bază emisiile de CO2 ale produsului energetic şi va fi fixată la 20 EUR pe tonă de CO2;
  • Cealaltă parte va avea la bază conţinutul energetic, adică energia efectivă pe care o generează produsul, măsurată în gigajouli (GJ). Rata minimă de impozitare va fi fixată la 9,6 EUR/GJ pentru carburanţi şi la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii destinaţi încălzirii. Aceasta se aplică tuturor combustibililor utilizaţi în transporturi şi pentru încălzire.

Sunt luate în considerare aspectele sociale, statele membre având posibilitatea de a scuti în totalitate de impozit energia consumată pentru încălzirea gospodăriilor, fără a ţine cont de produsul energetic utilizat. Graţie perioadelor de tranziţie lungi, până în 2023, prevăzute pentru alinierea completă a impozitării conţinutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare.
Avantajele revizuirii impozitării energiei, conform comunicatului UE, sunt următoarele:

  • Propunerea favorizează sursele regenerabile de energie şi încurajează consumul de energie din surse care produc mai puţin CO2. În prezent, sursele de energie care poluează cel mai mult sunt, în mod paradoxal, cel mai puţin impozitate. Pe de altă parte, biocarburanţii fac parte dintre cele mai impozitate surse de energie, în pofida angajamentelor luate de UE în favoarea creşterii ponderii energiilor regenerabile în transporturi;
  • Noul text va pune la dispoziţie o abordare mai coerentă a impozitării energiei în întreaga UE, evitând mozaicul de politici naţionale şi contribuind la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru industria din întreaga UE. În plus, acesta reprezintă o oportunitate pentru statele membre de a-şi redefini politicile de impozitare într-un mod care să promoveze crearea de locuri de muncă;
  • În ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directiva revizuită îşi propune să completeze sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS) existent, prin perceperea unui impozit pe CO2 în sectoarele care nu fac parte din domeniul de aplicare al acestuia (transporturi, sectorul casnic, agricultură şi mica industrie). Acestea sunt responsabile pentru jumătate din emisiile de CO2 din UE şi, prin urmare, este important să li se adreseze, de asemenea, un semnal privind preţul CO2.