Ministerul pentru Societatea Informațională și reprezentanții consorțiului format din SSIF Swiss Capital S.A. (lider de consorțiu), UBS Limited, Mușat și Asociații SPARL și BT Securities S.A. au semnat, în data de 28 februarie 2014, contractul pentru servicii de consultanță în procesul de finalizare a privatizării Romtelecom.

Negocierile pentru încheierea contractului au fost inițiate după ce, în data de 18 decembrie 2013, Comisia de evaluare și selectare a consultantului pentru finalizarea privatizării Romtelecom din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională a încheiat analiza ofertelor depuse pentru servicii de consultanță pentru privatizarea Romtelecom. Demersurile de finalizare a privatizării Romtelecom au fost declanșate in baza Hotărârii Guvernului 513/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării SC Romtelecom SA.

Obligațiile contractuale ale consultantului constau în furnizarea de servicii de consultanță (acordarea de asistență specializată, inclusiv asistență juridică, în procesul de finalizare a privatizării SC Romtelecom SA, pe tot parcursul procesului de privatizare, elaborarea tuturor documentelor și efectuarea tuturor măsurilor a căror necesitate apare pe parcursul procesului de privatizare, inclusiv cele care au menirea de a optimiza procesul de privatizare (achiziții, vânzări active, divizări, fuziuni, conversie etc.), elaborarea și implementarea strategiei de privatizare și propunerea metodei de privatizare. Scopul acestor demersuri îl reprezintă vânzarea acțiunilor pe care Statul Român le deține la SC Romtelecom SA, în condiții de profitabilitate maximă.

Prețul contractului este format dintr-o componentă fixă în valoare de zero lei și o componentă variabilă reprezentând 2,085% din profitul brut obținut din vânzarea tuturor sau a unei părți a acțiunilor, care include toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv TVA. În cazul în care tranzacția acțiunilor deținute de Statul Român la SC Romtelecom SA nu se realizează, componenta variabilă a contractului nu trebuie achitată.  
 
Termenul stabilit pentru realizarea serviciilor contractuale este 11 august 2014, cu precizarea că acest termen poate fi prelungit, în funcție de circumstanțe. Garanția de bună execuție a contractului este în cuantum de 5.000.000 lei (scrisoare de garanție bancară de bună execuție) și este nevoie a fi plătită în maximum 7 zile de la data semnării contractului. Contractul expiră la data de 31 decembrie 2014, termen care poate fi scurtat sau prelungit prin acordul părților.

Anunțul de cerere de ofertă pentru servicii de consultanță în vederea vânzării pachetului minoritar de acțiuni pe care MSI îl deține la S.C. Romtelecom S.A. a fost publicat pe 7 octombrie 2013 în presa națională și internațională. Termenul inițial pentru depunerea ofertelor a fost 7 noiembrie, dar a fost prelungit până pe 21 noiembrie la solicitarea potențialilor ofertanți. Ofertele au putut fi depuse după achiziționarea cererii de ofertă contra sumei de 10.000 euro.

Ofertanţii au trebuit să dovedească că au participat în ultimii 10 ani, în calitate de consultant al guvernelor/ministerelor/altor autorităţi publice din România sau la nivel internaţional, în cadrul unor proiecte de privatizare la companii de stat cu o cifră de afaceri de cel puţin 2,5 miliarde de lei la momentul demarării procesului de privatizare sau au finalizat în ultimii 10 ani cel puţin un contract de consultanţă a guvernelor/ministerelor altor autorităţi publice din România sau la nivel internaţional, în cadrul unor proiecte de privatizare cu o valoare de cel puţin 1,3 miliarde de lei la companii de stat sau au participat în ultimii 5 ani în calitate de consultant în investiţii financiare pe piaţa de capital sau vânzări de pachete de acţiuni, cumulate în mediul privat, în valoare de cel puţin 500 milioane de lei, conform criteriilor stabilite de către minister.

 Cele doua consorții care au depus oferte au fost: consorțiul format din SSIF SWISS CAPITAL SA, UBS Limited (Marea Britanie),  Mușat & Asociații S.p.a.r.l. și BT Securities SA; subcontractori: Hogan Lovells, Banca Transilvania SA, KPMG Advisory SRL si consorțiul format din DEUTSCHE BANK AG (Londra, Marea Britanie) și Raiffeisen Capital & Investment  SA; subcontractor: Clifford Chance Badea.

Oferta consorțiului format din Deutsche Bank AG și Raiffeisen Capital &Investment,  a fost descalificată, nefiind depuse toate documentele solicitate în Cererea de Ofertă. Astfel, în conformitate cu prevederile din Cererea de ofertă, oferta tehnică și oferta financiară a consorțiului format din Deutsche Bank AG si Raiffeisen Capital & Investment SA nu au mai fost analizate.

 În data de 18 decembrie 2013, Comisia de evaluare și selectare a consultantului pentru finalizarea privatizării Romtelecom din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională (MSI) a finalizat procedura de selecție desemnând câștigător consorțiul format din SSIF Swiss Capital S.A., UBS Limited, Mușat și Asociații SPARL și BT Securities S.A.