Verificarea va fi realizată prin efectuarea de anchete sociale la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încălzire.

Executivul a aprobat, miercuri, printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Potrivit unui comunicat al Executivului, anchetele sociale vor fi realizate de personalul de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.

Normele metodologice de aplicare mai includ, în principal, documentele ce trebuie prezentate de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, respectiv cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile realizate şi spaţiul locativ, modelele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, borderouri de plată, situaţii centralizatoare, alte documente necesare, circuitul documentelor între instituţiile responsabile cu acordarea acestui ajutor, procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termică, respectiv gaze naturale, stabilirea formulelor de calcul pe baza cărora furnizorii de energie termică, respectiv de gaze naturale, calculează ajutorul efectiv de care beneficiază familia sau persoana eligibilă pentru acordarea ajutorului, modalitatea de monitorizare şi verificare a acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Primarii vor verifica, inclusiv prin anchetă socială, informaţiile declarate de solicitanţii ajutorului de încălzire.

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece s-a stabilit acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 786 de lei şi pentru persoanele singure ale căror venituri sunt mai mici de 1.082 de lei.
SURSA: Agerpres