Ponderea conturilor goale din sistemul pensiilor private obligatorii şi facultative a crescut de la o lună la alta. Peste 1,6 milioane de tineri cu pensie pe Pilonul II nu au primit contribuţii în luna iunie.

Scăderea veniturilor firmelor, ale angajaţilor şi creşterea şomajului sunt reflectate de evoluţia conturilor goale din sistemul de pensii private. Aproape 33% din cele cinci milioane de participanţi la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) nu au primit bani în conturi în luna iunie, potrivit datelor publicate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). În urmă cu un an, ponderea acestora era de aproape 29%.

În acelaşi timp, s-au înmulţit şi conturile de pensii private facultative (Pilonul III) în care nu se virează contribuţii. La sfârşitul lunii iulie, contractele suspendate din cauza neplăţii contribuţiilor reprezentau 15,3% din total, faţă de aproape 11% în urmă cu un an, potrivit datelor raportate de administratori la CSSPP.

Un contract de pensii facultative este suspendat la cererea participantului sau ca urmare a sistării plăţii contribuţiilor lunare. Majoritatea administratorilor de pe Pilonul III consideră că un contract trebuie suspendat dacă nu sunt virate contribuţii în contul participantului timp de două sau trei luni, perioada exactă fiind stabilită în prospectul fondului. Prospectul celui de al doilea fond de pensii private obligatorii de pe piaţă, BCR Prudent, nu prevede însă suspendarea contractului dacă nu se încasează contribuţii timp de câteva luni. În consecinţă, datele raportate de administratorul fondului BCR Prudent nu cuprind şi numărul de participanţi care au sistat achitarea contribuţiilor. În schimb, sunt raportate contractele suspendate la cererea clienţilor, potrivit directorului general al BCR Pensii, Simona Diţescu. BCR Prudent avea, la sfârşitul lunii iunie, peste 52.500 de participanţi din cei 202.000 de angajaţi cu pensie facultativă.

În consecinţă, datele statistice reflectă numai parţial numărul de participanţi pentru care nu au mai fost încasaţi bani în conturi de câteva luni.

Investiţii cu grad de risc scăzut

Activele administrate pe Pilonul II (pensii obligatorii) se ridicau la 3,37 miliarde de lei la sfârşitul primului semestru, de 2,1 ori mai mari decât în urmă cu un an. Contribuţiile totale încasate de administratori de la lansarea sistemului şi până la sfârşitul lunii iunie au fost de 2,9 miliarde lei.

Administratorii plasează în continuare sumele în instrumente cu venit fix, care au un grad de risc scăzut. Plasamentele în titluri de stat reprezentau circa 65% din total la sfârşitul lunii iunie. În depozite la bănci erau depuse 7,25% din valoarea activelor nete de pe Pilonul II. Ponderea plasamentelor în depozite este semnificativ mai mare comparativ cu lunile anterioare, când acestea reprezentau 3%-4% din activele nete. În acţiuni sunt plasate aproape 10% din activele fondurilor de pensii private obligatorii.

Pe Pilonul III (pensii private faculta­tive), unde numărul participanţilor e foarte redus, valoarea activelor nete administrate era sub 265 de milioane de lei la sfârşitul primului semestru. Ca şi pe Pilonul II, cea mai mare parte a activelor – peste 66% din total – era investită în titluri de stat. Peste 8% din activele nete erau plasate în depozite bancare, iar mai mult de 11%, în acţiuni.

Mai mult de jumătate de conturile de pensii facultative sunt alimentate numai de firmele la care lucrează participanţii. O treime din participanţi îşi achită singuri contribuţiile, în timp ce alţi 13% primesc în cont şi bani viraţi de angajatorul lor.

33% din conturile de pensii private obligatorii nu au avut sume de bani virate în luna iunie, potrivit Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Conturi de pensii facultative fără contribuţii

15% este ponderea contractelor de pensii private facultative suspendate. Din cei 202.000 de participanţi pe Pilonul III, peste 31.500 nu au încasat bani în conturi în iulie.

223-55331-23_grafic_31.jpg