Agenția Fitch a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania, la BB- cu perspectivă stabilă, pentru creditele pe termen lung. Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, declară:  ”În pofida unui climat economic foarte volatil şi dificil atât la nivel local, cât şi european, BT a performat bine în primul semestru. Suntem multumiți că aşteptările şi proiecțiile noastre pe anul în curs s-au dovedit corecte. Obiectivul nostru va fi, în continuare, consolidarea poziției băncii pe piață şi creşterea eficienței, în toate formele ei”.

Veniturile operaționale ale Băncii Transilvania sunt cu 12% peste valorile înregistrate la 30.06.2011, ajungând la 772,16 milioane lei datorită creşterii cu 21% a veniturilor din operațiuni financiare, cu 10% a veniturilor nete din comisioane, respectiv cu 7% a veniturilor nete din dobânzi. În primele şase luni din acest an, cheltuielile operaționale BT au fost de 414,58 milioane lei, față de 354,75 milioane lei, cât au fost în aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea fiind datorată în principal extinderii activității băncii şi creşterii cheltuielilor cu personalul cu 20%, ca urmare a acordării unor bonusuri de performanță pentru angajați.

Cheltuielile nete cu provizioanele au fost de 164,36 milioane lei, diminuate faţă de valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent, datorită utilizării a 18 milioane lei din provizionul constituit în 2011 pentru acordarea unor bonusuri de performanță angajatilor. Cheltuielile nete cu provizioanele din activitatea de creditare au fost de 179,13 milioane lei, comparativ cu 156,22 milioane lei, cât au fost la finalul lunii iunie 2011, banca asigurând un control permanent a calitatății portofoliului de credite.

Grad de acoperire a creditelor cu provizioane de 107,7%

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania  sunt, la finalul primului semestru din acest an, de 28.968 milioane lei, cu 12% mai mari faţă de 31.12.2011. Creşterea activelor a fost determinată în special de investițiile în active disponibile pentru vânzare, care s-au majorat cu 30% în primele şase luni din 2012, ajungând la 7.535 milioane lei, precum şi de creşterea soldului creditelor. BT are un portofoliu de credite stabil, preponderent în lei, soldul fiind de 16.933 milioane lei. Acesta cuprinde credite acordate companiior – în proporție de 64,03%, respectiv credite destinate persoanelor fizice – ponderea fiind de 35,97%. Creditele neperformante, cu restanțe mai mari de 90 de zile, reprezintă 10,48% din totalul portofoliului de credite al băncii.

Soldul provizioanelor din activitatea de creditare asigură un grad adecvat de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, de 107,7%, crescând de la 1.659 milioane lei, la sfârşitul anului 2011, la 1.913 milioane lei, la 30 iunie 2012.
Raportul credite/depozite s-a menţinut subunitar, la  valoarea de 0,76, la data de 30.06.2012, ceea ce demonstreză o lichiditate foarte bună a băncii.

Solvabilitatea BT este la un nivel confortabil, peste nivelul prudențial impus de BNR, fiind de 12,12% – cu profitul inclus, respectiv de 11,14% – fără profit inclus.
Banca Transilvania a câştigat noi clienți în prima jumătate a acestui an, aşa încât numărul clienților activi a crescut la 1.563.206, față de 1.463.580. Numărul de operaţiuni cu clientela a ajuns la 106.677.228, în creştere cu 11,7%, în comparație cu perioada similară din 2011.