Potrivit proiectului de hotărâre, condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele: lucrarea va trebui să aibă un design atractiv, să fie uşor recognoscibilă, să poată fi imprimată şi pe suprafeţe mici fără să piardă detalii esenţiale, să îmbine elemente care să reflecte tradiţia istorică a Bucureştiului cu elemente care să ţină cont de tendinţele actuale, să permită declinarea ulterioară a unor brand-uri sectoriale – Bucureşti cultural, Bucureşti turistic, Bucureşti muzical, Bucureşti sportiv, etc. 

La concurs va putea participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu vârsta de minim 18 ani împliniţi înainte de 20 martie 2017. Concursul se va desfăşura în perioada 20 martie – 20 aprilie. Câştigătorul va fi anunţat pe 3 mai. 

Din juriu vor face parte un reprezentant al primarului general, un reprezentant al Academiei Române, directorul Muzeului Municipiului Bucureşti, doi reprezentanţi ai unor agenţii consacrate de branding, doi reprezentanţi ai unor companii de publicitate care deţin departamente de creaţie, un reprezentant al Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti, un reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", un reprezentant al Uniunii Artiştilor Plastici din România, un sociolog. 

Premiul acordat câştigătorului va fi de 50.000 lei brut, suma reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp şi spaţiu, pe orice suport material şi în toate modurile, în favoarea Municipiului Bucureşti, pentru utilizarea lucrării. 

Conform expunerii de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, urmează să fie elaborat un regulament al concursului, care va fi aprobat prin act administrativ. 

 AGERPRES