Potrivit opiniilor exprimate în luna septembrie 2008 de către managerii societăţilor comerciale, se conturează pentru perioada septembrie – noiembrie 2008, o creştere a activităţii din industria prelucrătoare, comerţul cu amănuntul, servicii şi o tendinţă de stabilitate în sectorul de construcţii, în raport cu cele trei luni anterioare.

Managerii întreprinderilor din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni o creştere a volumului producţiei, atât pe total (sold conjunctural +18%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor. Optimismul este mai pronunţat în rândul managerilor din întreprinderile cu 250-499 salariaţi (sold conjunctural +34%).

Pe total industrie prelucrătoare numărul de salariaţi va avea o tendinţă de stabilitate (77% din opiniile exprimate).

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează o tendinţă ascendentă (sold conjunctural +25%).

Conform estimărilor din luna septembrie 2008, pentru următoarele trei luni, se prognozează o tendinţă de stabilitate a volumului producţiei şi a stocului de contracte şi comenzi din construcţii (68% din total opinii exprimate, respectiv 69%).

Aceeaşi tendinţă de stabilitate pe ansamblul sectorului se preconizează, de asemenea şi pentru numărul de salariaţi, potrivit a 76% din estimări.

Managerii estimează o creştere a preţurilor lucrărilor de construcţii în următoarele trei luni (sold conjunctural +38%).

Managerii societăţilor comerciale estimează pentru următoarele trei luni ale anului 2008 o creştere a vânzărilor de mărfuri, pe total activitate (sold conjunctural +34%).

Conform previziunilor celor intervievaţi, situaţia economică îşi va menţine trendul pozitiv (sold conjunctural +41%).

Comenzile de mărfuri adresate furnizorilor vor avea o evoluţie pozitivă (sold conjunctural +27%).

În luna septembrie a.c., volumul stocurilor de mărfuri se apreciază că va rămâne la un nivel optim pentru buna desfăşurare a activităţii de comerţ cu amănuntul, potrivit a 95% din opiniile exprimate.

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni o uşoară creştere a numărului de salariaţi din acest sector (+11% sold conjunctural).

Managerii întreprinderilor comerciale estimează că preţurile de vânzare cu amănuntul vor creşte (sold conjunctural +36%).

Situaţia economică din sectorul de servicii, în ultimele trei luni, a fost apreciată ca fiind bună, atât pe total activitate (sold conjunctural +24%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

Pe primul loc în aprecierea creşterii cererii de servicii (cifra de afaceri) se situează întreprinderile mari (250-499 de salariaţi) la care soldul conjunctural înregistrat este de +49%, urmate de întreprinderile mijlocii  (50-249 de salariaţi), cu un sold conjunctural de +37% şi întreprinderile mici (1-49 de salariaţi), sold conjunctural de +24%.

Conform estimărilor din luna septembrie 2008, cererea de servicii (cifra de afaceri) îşi va menţine, pentru următoarele trei luni, trendul ascendent pe ansamblul sectorului (sold conjunctural +28%).

În sectorul de servicii se estimează pentru următoarele trei luni o uşoară creştere a numărului de salariaţi (sold conjunctural +11%).

După opinia managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor înregistra o creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural +21%).

Sursa: INS