Numărul tranzacţiilor de imobile rezidenţiale s-a redus în primul trimestru din 2019 cu 26%, în comparație cu perioada similară a anului trecut.  Pe de altă parte, a crescut perioada necesară vânzării unui apartament la 90 zile (în medie pentru ultimul trimestru din 2018), comparativ cu 81 zile în aceeaşi perioadă a anului 2017, conform Raportului asupra stabilităţii financiare, publicat de Banca Naţională a României.

În aceeaşi perioadă, pe segmentul pieţei imobiliare comerciale s-a remarcat o evoluţie modestă a chiriilor şi a ratelor de ocupare relativ la perioada anterioară.

Piața proprietăţilor rezidenţiale a atins anul trecut minimul ritmului de creştere a prețurilor, începând din septembrie 2015 și până în prezent. Astfel, majorarea medie anuală, în termeni reali, a fost în decembrie 2018 de 0,88%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

”Deşi această evoluţie nu indică o creştere a riscurilor, se menţin, însă, o serie de vulnerabilităţi determinate de caracteristicile acestei pieţe precum gradul ridicat de opacitate, lichiditatea redusă şi eterogeneitatea pronunţată atât după tipul de proprietate comercială, cât şi din punct de vedere regional”, se menţionează în raportul BNR.

Oferta de clădiri imobiliare a urmat o traiectorie mixtă. Astfel, pentru segmentul clădirilor rezidenţiale, volumul lucrărilor de construcţii rezidenţiale a scăzut cu 13% în intervalul aprilie 2018 – martie 2019 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

În același timp, numărul de locuinţe terminat în cursul anului 2018 a fost cu 12% mai mare faţă de anul precedent.