Tipul procedurii alese în vederea achiziţionării acestor servicii este de licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut. 

Valoarea estimată a contractului se situează la 205.000 lei, fără TVA, în schimbul acestei sume Poşta Română urmând să aibă asigurate servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA), pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, pe anul 2016, pentru 167 de autovehicule din parcul auto aflat în proprietatea companiei. 

Conform anunţului de pe SEAP, termenul – limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 6 septembrie 2016, ora 15:00, iar data până la care se pot primi ofertele sau cererile de participare este 8 septembrie 2016, ora 16:00. 

De asemenea, perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 de zile de la termenul-limită de primire a ofertelor, în timp ce evaluarea ofertelor depuse se va face pe 2 decembrie 2016, la ora 18:00. 

Compania Naţională Poşta Română S.A. a fost înfiinţată şi funcţionează conform prevederilor HG 371/1998, sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI). Compania este cel mai mare angajator din Romania, cu peste 27.000 de angajaţi, respectiv o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de lei. 

Potrivit celor mai recente date ale companiei, în anii 2014 şi 2015, Poşta Română a contribuit cu 163 de milioane de euro la bugetul statului, bani ce reprezintă impozit pe profit, TVA aferentă contractelor comerciale, contribuţie la bugetul de stat şi la bugetele de asigurări sociale. 

Poşta Română a încheiat anul 2015 cu un profit operaţional de 6,8 milioane de lei. Rezultatul final a fost afectat negativ de amenda Consiliului Concurenţei (33 de milioane de lei), pentru fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2011 – 2012 şi pe care Poşta Română a contestat-o în instanţă. În bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei pentru anul 2016 este prevăzut un rezultat brut pozitiv de 4 milioane de lei.

SURSA: Agerpres