Potrivit ANCOM, principalele măsuri vizează facilitarea procesului de portare, respectiv crearea cadrului pentru apariţia şi dezvoltarea unor noi furnizori de servicii de comunicaţii electronice. 

'Pentru că în perioadele în care unii furnizori de telefonie lansează oferte atractive se înregistrează creşteri semnificative ale numărului de portări, ANCOM a decis creşterea capacităţii minime de procesare zilnică a cererilor de portare de către un furnizor donor, atât pentru numerele de telefonie fixă (de la 200 la 300 în cazul numerelor de telefonie din Bucureşti şi judeţul Ilfov şi de la 100 la 150 pentru restul judeţelor), cât şi pentru numerele de telefonie mobilă (de la 1.200 la 2.000)', se menţionează în comunicat. 

De asemenea, ANCOM a prevăzut un nou mecanism prin care această capacitate de procesare să fie chiar suplimentată în eventualitatea în care noile praguri minime nu sunt suficiente. 'Corelat, creşte şi capacitatea de procesare zilnică a bazei de date centralizate care deserveşte procesele de portabilitate a numerelor, administrată de ANCOM, de la 6.000 de numere portate la minim 12.000 de numere portate în fiecare zi', se mai spune în comunicat. 

Pentru a permite furnizorilor de comunicaţii electronice şi ANCOM să îşi adapteze sistemele la noile reguli acestea vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2015. 

Totodată, ANCOM a creat cadrul de reglementare pentru ca furnizorii beneficiari ai unui transfer de numerotaţie de la un titular de licenţă să implementeze şi portabilitatea numerelor. Până în prezent doar titularul de licenţă implementa funcţionalităţile de portabilitate pentru furnizorul căruia îi transfera numere. 

ANCOM precizează că varianta curentă nu este eliminată, dar furnizorii beneficiari vor avea posibilitatea să implementeze portabilitatea numerelor, varianta care le-ar permite să acţioneze pe piaţă într-un grad mai ridicat de independenţă faţă de titularul de licenţă. 

Potrivit ANCOM, un alt element de noutate îl reprezintă prevederea condiţiilor în care furnizorii beneficiari ai unui transfer de numerotaţie pot transfera, la rândul lor, respectivele resurse de numerotaţie către alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice. Prin acest nou cadru, ANCOM a urmărit oferirea unui spectru cât mai larg de opţiuni de acces la resurse de numerotaţie pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi încurajarea apariţiei unora noi, care pot acoperi segmente de piaţă insuficient deservite în prezent. Astfel, se facilitează intrarea pe piaţă, de exemplu, a unor operatori mobili virtuali simplificaţi (MVNO simplificaţi) ori agregatori (MVNE). 

AGERPRES