Conform rezultatelor provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia în industrie şi servicii, din 1.246 întreprinderi mari, 223 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că mai puţin de una din cinci întreprinderi mari a inovat. 

Din 27.563 întreprinderi mici şi mijlocii, 2.702 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că aproximativ una din 10 întreprinderi mici şi mijlocii a inovat 

Rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia arată că, în perioada 2014 – 2016, în rândul întreprinderilor din mediul de afaceri, ponderea întreprinderilor care au introdus sau au implementat produse, procese, metode de organizare sau metode de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ a fost de 10,2%, în scădere cu 2,6 puncte procentuale faţă de perioada 2012 – 2014. Din rândul acestora, 4,8% au fost întreprinderi care au aplicat numai metode noi de organizare sau de marketing, în timp ce 2,5% au fost întreprinderi care au introdus sau implementat numai produse şi/sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ. Din numărul total de întreprinderi 2,9% au introdus atât produse şi/sau procese noi cât şi metode de organizare şi/sau de marketing noi sau îmbunătăţite semnificativ, reiese din datele INS. 

În perioada 2014 – 2016, faţă de perioada anterioară analizată, 2012 – 2014, ponderea inovatorilor a scăzut la două din cele trei categorii de inovatori. Ponderea întreprinderilor care au implementat numai metode de organizare şi/sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătăţite a scăzut cu 1,5% puncte procentuale. 

"Dacă în perioada 2012 – 2014 ponderea întreprinderilor cu produse şi/sau procese inovatoare a fost de 3,5%, în perioada 2014 – 2016 s-a înregistrat o scădere cu 1,0 puncte procentuale. Ponderea acelor inovatori care au introdus atât produse şi/sau procese cât şi metode de organizare şi/sau de marketing a rămas aproximativ constantă", mai precizează INS.

În perioada 2014 – 2016, întreprinderile mari cu 250 salariaţi şi peste au fost mai inovatoare decât întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), respectiv cu 10-249 salariaţi. Din numărul întreprinderilor mari, 17,9% au fost inovatoare, în timp ce din rândul întreprinderilor mici şi mijlocii numai 9,8% au fost inovatoare. Faţă de perioada anterioară 2012 – 2014, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a înregistrat o scădere cu 9,1 puncte procentuale, de la 27% în 2012 – 2014 la 17,9% în 2014 – 2016. 

Aceeaşi tendinţă de scădere s-a manifestat şi în rândul IMM-urilor inovatoare, care, de la o pondere de 12,2% în perioada 2012 – 2014, au ajuns la o pondere de numai 9,8%, înregistrându-se o scădere cu 2,4 puncte procentuale. 

De asemenea, în perioada menţionată, în ambele sectoare economice (industrie şi servicii) s-a înregistrat o scădere a potenţialului inovator al întreprinderilor. În sectorul industriei, s-a înregistrat o scădere cu 2,3 puncte procentuale, de la 12,6% în perioada 2012 – 2014 la 10,3% în perioada 2014 – 2016. În sectorul serviciilor, scăderea este mai mică cu 3,1 puncte procentuale, de la 13,1% în perioada 2012 – 2014 la 10,0% în perioada 2014 – 2016. 

Faţă de perioada 2012 – 2014, a existat o cooperare mai bună între întreprinderi, ponderea întreprinderilor care au cooperat a crescut cu 2,5 puncte procentuale, de la 15,4% în perioada 2012 – 2014, la 17,9% în perioada 2014 – 2016. Cooperarea este mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare din sectorul industriei, unde s-a înregistrat o pondere de 21,9%, spre deosebire de sectorul serviciilor unde ponderea întreprinderilor care au cooperat în perioada 2014 – 2016 a fost de 13,8%. (Sursa: Agerpres)